Hoppa till innehåll

Manual för Mattetecken för Google Dokument

Programmet Mattetecken för Google Dokument gör det enklare för dig att skriva många av de specialtecken som används inom matematik och naturvetenskap. Programmet visas som ett fönster bredvid ditt dokument och ger dig snabb tillgång till de vanligaste matematiska tecknen som behövs i grundskolan, gymnasiet och högre studier.

Mattetecken för Google Dokument är operativsystemsoberoende och kan användas i många olika moderna webbläsare.

Installation

Mattetecken är ett s.k. tillägg till Google Dokument. Google Dokument-tillägg hämtas i verktygsfältet under fliken Tillägg > Hämta tillägg.

Starta

Mattetecken startas efter installation genom att klicka på Tillägg > Mattetecken > Start. Programmet lägger sig som ett fönster bredvid ditt dokument och ger dig snabb åtkomst till olika tecken. Tecknen kan infogas med direkt klick med muspekaren eller med hjälp av att stega dig fram med piltangenterna och infoga med hjälp av Enter-knappen (val görs under Inställningar under Beteende > Behåll fokus i Mattetecken när tecken har infogats).

Val i huvudfönstret

Visa olika antal tecken
Med knappen Fler/Färre tecken bestämmer du vilka slags tecken som ska visas. Du kan välja mellan en enkel och en avancerad vy med 20 tecken för grundskolans matematik eller 52 tecken för gymnasiet och högre studier.

Skriva upphöjt och nedsänkt tecken
Genom att klicka in något av valen Upphöjt och Nedsänkt kan du skriva tecken upphöjda tecken som X2 eller nedsänkta tecken som X2.

Inställningar

För att hitta Matteteckens olika inställningsmöjligheter klickar du på knappen Inställningar i nedre kanten av programfönstret.

Utseende
Med förvalet Visa skugga på aktiv knapp visas en tydligare markering (skuggning och ram) på den teckenknapp som du trycker ner.

I Mattetecken kan du även byta bakgrundsfärg och ändra typsnitt i programfönstret till vilket du föredrar bäst.

Beteende
Med förvalet Behåll fokus i Mattetecken när tecken har infogats förbockat kan du välja om du vill styra Mattetecken med tangentbordet. När denna ruta är förbockad behålls nämligen Mattetecken som aktivt program. Du kan nu stega dig fram till olika tecken med hjälp av piltangenterna och därefter infoga valt tecken med Enter på tangentbordet.

Om detta förval inte är förbockat infogar du enstaka tecken med hjälp av muspekaren och du kan därefter direkt infoga andra tecken med hjälp av tangentbordet i ditt dokument.

Programmet är utvecklat av Oribi, www.oribi.se. Skicka gärna synpunkter och ev frågor till info@oribi.se.

Produktionsstöd har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se.