Hoppa till innehåll

Manual för Mattetecken för Windows

Programmet Mattetecken gör det enklare för dig att skriva många av de specialtecken som används inom matematik och naturvetenskap. Programmet visas som ett separat fönster bredvid ditt dokument och ger dig snabb tillgång till de vanligaste matematiska tecknen som behövs i grundskolan, gymnasiet och högre studier. 

Installation

Dubbelklicka på installationsfilen för att installera Mattetecken. Programmet är ett tillägg till Microsoft Word och lägger sig som en flik i menyfliksområdet med namnet Oribi.

Start av programmet

Starta Mattetecken genom att klicka på fliken Oribi uppe i verktygsfältet. Klicka därefter på ikonen Mattetecken.

Huvudfönster

  • Antal tecken som visas kan ställas in i två nivåer, 20 tecken för grundskolans matematik eller 52 tecken för gymnasiet och högre studier. Med knappen Färre tecken/Fler tecken väljer du vilken vy som ska visas.
  • Med ett enkelt förval kan tecknet skrivas in upphöjt (X2) eller nedsänkt (X2).
  • Med förstoringsglasknapparna kan du förstora och minska huvudfönstret.

Inställningar

  • Visa ram: Med detta förval visas en ram runt ditt tecken i huvudfönstret. Ramen flyttas med tab-tangenten och val av tecknet i ramen kan göras med mellanslagstangenten.
  • Behåll Mattetecken som aktivt program: Med denna knapp förbockad fortsätter Mattetecken vara aktivt även efter att du har skrivit ett tecken. Du kan således använda dig av piltangenterna och stega dig fram i huvudrutan och infoga tecken med mellanslagstangenten. Om knappen inte är förbockad förblir Word det aktiva programmet efter skrivet tecken.
  • Färg – bakgrund: Under denna knapp kan du ändra färg på huvudfönstret.
  • Färg – ram: Under denna knapp kan du ändra färg på ramen runt ditt valda tecken.
  • Återställ: Under denna knapp återställer du till ursprungsinställningarna.

Programmet är utvecklat av Oribi. Skicka gärna synpunkter och frågor till info@oribi.se.

Produktionsstöd har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se).