Hoppa till innehåll

Manual för Oribi Writer

Manual / Manual för Oribi Writer

Oribi Writer är ett perfekt skrivverktyg för dig som vill ha lite extra språk-, läs- och skrivstöd än vad andra appar kan erbjuda. Oribi Writer innehåller ett helt unikt rättstavnings- och grammatikstöd, som gör det möjligt för dig att rätta grava stavfel som skenrös (generös) eller asusijera (associera). Oribi Writer klarar även av att rätta lättförväxlade ord som bussen-busen eller lada-ladda.

Dessutom erbjuder Oribi Writer bokstavsljudning medan du skriver samt iOS inbyggda talsyntes för uppläsning av ord och mening, både medan du skriver och för uppläsning i efterhand, vilket är perfekt i den tidiga läs- och skrivinlärningen, vid läs- och skrivsvårigheter, vid språkinlärning eller när du vill kunna lyssna på en text du har skrivit.

Installera Oribi Writer

Oribi Writer installeras från App Store. I Oribi Writer ingår ett valfritt språk för stavningskontroll. Första gången du startar appen kommer du att få välja vilket språk du vill kunna stavningskontrollera text på av svenska, engelska, tyska och danska.

Om du råkar välja fel kan du “slänga” appen genom att hålla fingret nedtryckt på appikonen tills den börjar skaka och därefter klicka på krysset uppe till vänster. Sedan kan du hämta den i App Store igen under Köpt.

Smart tangentbord (oKeyboard)

I Oribi Writer så finns det ett ingbyggt smart tangentbord (oKeyboard) som kan användas i alla appar på iPad.
Läs mer om oKeyboard och dess funktioner.

Dokument

Under Dokument kan du skapa och namnge mappar och dokument. Dokument-knappen hittar du längst ner på sidan bakom tangentbordet. Om du inte skapar en mapp sparas dokumenten under rotmappen PÅ MIN IPAD. Mappar och dokument kan raderas genom att du klickar på Ändra.

Stavnings- och grammatikkontroll av text

För att skriva i Oribi Writer klickar du på knappen Skriv längst ner på sidan. Du kan även namnge ditt dokument direkt på denna sida genom att klicka på dokumentnamnet.

För att stavningskontrollera din text klickar du på Oribi Writer-knappen. Rättstavningen påbörjas från markörens insättningspunkt. Oribi Writer stannar på ord som anses vara felstavade eller lättförväxlade. Även grammatiska fel, som fel i uttryck och sär/hopskrivningar kontrolleras. Här följer olika sorter av meddelanden du kan få när du startar rättstavningskontrollen:

Ordet finns inte i din ordlista

Oribi Writer kommer att stanna på ord som anses vara felstavade. Ofta visas ett till två rättningsförslag. Om dessa förslag inte räcker kan du klicka på knappen Fler förslag.

För att välja ett ord i rutan markerar du det och klickar på knappen Ändra.

Lättförväxlat ord

Oribi Writer stannar även på ord som anses vara lättförväxlade. Du kan nu kontrollera om din stavning är rätt för sammanhanget med hjälp av de exempelmeningar som presenteras.

Om du vill ändra din stavning markerar du ordet och klickar på Ändra. Är din stavning korrekt för sammanhanget klickar du istället på Nästa för att gå vidare med att kontrollera resten av din text.

Grammatik

Oribi Writer ger även stöd för olika grammatikfel, t.ex. vad gäller meningsbyggnad, ordföljd och fel i uttryck. Detta är fel som personer med svenska som andraspråk ofta kan göra. Rätta din text genom att markera ordet och klicka på Ändra.

Oribi Writer kan upptäcka många ord som felaktigt skrivits isär t.ex. tand borste eller skrivits ihop, t.ex. losangeles. Oribi Writer stannar då och frågar om du vill skriva ihop eller isär orden. För att ändra klickar du på knappen Ändra.

Stanna inte

Ibland varnar Oribi Writer för ord som faktiskt är rättstavade, t.ex. olika namn. Detta beror på att de inte finns i Oribi Writers ordlista. Om du inte vill att Oribi Writer ska stanna varje gång ett sådant ord skrivs så kan du lägga till det i din egen ordlista. Detta görs med knappen Stanna inte.Hädanefter kommer Oribi Writer inte stanna för denna stavning. Detta kan redigeras i Inställningar > Stanna inte > Egna ord. I textfönstret under denna inställning kan du även lägga till egna ord direkt.

Är det ett ord du vet att du alltid stavar rätt på kan du lägga till detta i Stanna inte-ordlistan genom knappen Stanna inte. Nästa gång du skriver detta ord kommer Oribi Writer att hoppa över detta ord vid rättningen. Denna ordlista kan redigeras under Inställningar > Stanna inte – ordlistor – Lättförväxlade ord.

Dela

Klicka på Dela-knappen om du vill öppna ditt dokument i en annan app, skriva ut, mejla eller kopiera all text.

Talsyntes

Oribi Writer erbjuder iOS inbyggda talsyntesröst för uppläsning av text. För att få skriven eller importerad text uppläst klickar du på pratbubblan. För att stoppa uppläsningen klickar du på samma knapp en gång till.

Oribi Writer läser:

  • från markörens insättningspunkt
  • den markerade texten, om du markerat något
  • från början av dokumentet om markören står sist

Du kan även få ord och mening uppläst varje gång du trycker mellanslag medan du skriver, s.k. ”skriveko”. Under Inställningar > Uppläsningsstöd ställer du in hur/om du vill Oribi Writer ska läsa upp det du skriver. Här regleras även uppläsningshastigheten.

Ändra språk för rättstavning

För att ändra och välja språk som du vill använda för rättstavning, grammatikkontroll och uppläsning klickar du på språkvalsknappen uppe till vänster när du befinner dig i skrivläget. Icke köpta språk kommer att vara gråmarkerade. De andra språken kan köpas via Inställningar > Köp inuti appen.

Inställningar

Inställningar kan du kan göra olika inställningar för olika språk. 

  • Välj det språk du vill göra inställningar för genom att klicka på språkvalsknappen längst upp till vänster på sidan. Har du bara ett nedladdat språk kommer det alltid vara det språkets inställningar du kommer åt i inställningsmenyn.
  • För att komma till valt språks inställningar klickar du på Inställningsknappen längst ner till höger på sidan bakom tangentbordet.

Språkinställningar

Under Inställningar > Språkinställningar kan du välja storlek på ordlista, rättstavningsbeteende samt editera dina Stanna inte-ordlistor.

Välj storlek på ordlista

Välj Stor ordlista eller Liten ordlista beroende på hur många och avancerade rättningsförslag du vill få upp.

Beteende

Välj om du vill att Oribi Writer ska stanna på lättförväxlade ord, kontrollera mellanslag och skiljetecken samt utföra en enkel grammatikkontroll.

Stanna inte – Ordlistor

Under Egna ord hamnar de ord som är tillagda med knappen Stanna inte ochsom inte finns i Oribi Writers ordlista. Skriv även in nya ord eller radera ord direkt i textfältet.

Lättförväxlade ord

Under Lättförväxlade ord hamnar de lättförväxlade ord, tillagda med knappen Stanna inte, som du inte vill att Oribi Writer ska varna för. Skriv även in eller radera ord direkt i textfältet.

Översättning (gäller enbart de engelska inställningarna)

Om du har engelska som valbart språk kan du välja vilken sorts översättning du vill ha av dina rättningsförslag.

  • English – English: Väljs främst om du har engelska som modersmål. Inga översättningar görs. Du får exempelmeningar för de lättförväxlade orden.
  • English – Svenska: Väljs främst om du har svenska som modersmål. De engelska rättstavningsförslagen översätts till svenska.
  • English – Dansk: Väljs främst om du har danska som modersmål. De engelska rättningsförslagen översätts till danska.
  • English – Deutsch: Väljs främst om du har tyska som modersmål. De engelska rättningsförslagen översätts till tyska.   

Uppläsningsstöd

Under Inställningar > Uppläsningsstöd gör du inställningar för bokstavsljudning, talsyntes och talhastighet.

Bokstavsljud

Klicka på Bokstavsljud för att ställa in om du vill ha denna funktion av/på. När du skriver kommer alla bokstavsljud läsas upp högt direkt när du klickar på en bokstav. Välj mellan kvinnlig/manlig röst samt korta/långa vokalljud.

Läs skrivet ord

Med denna funktion aktiverad kommer du att få alla ord upplästa medan du skriver. Orden läses upp efter att du har klickat på mellanslagstangenten.

Läs skriven mening

Med denna funktion aktiverad kommer du att få alla meningar upplästa. Meningen läses upp efter att du har skrivit ett meningsavslutande skiljetecken.

Röster

Under denna meny väljer du vilken av iOS röster som du vill använda för uppläsning av skriven text. Uppläsningsspråket ändras automatiskt när du väljer språk under språkvalsknappen i skrivläget. Du kan emellertid ställa in ett annat språk och en annan röst under röstmenyn.

Uppläsningshastighet

Här reglerar du uppläsningshastigheten för talsyntesen. Du kan behöva ställa in olika hastighet för olika språk.

Köp inuti appen

I Oribi Writer ingår ett valfritt språk för rättstavning av text (svenska, engelska, tyska eller danska). Detta språk väljs direkt efter installation och uppstart av appen. Fler språk köps till genom köp inuti appen under Inställningar > Köp inuti appen. Klicka på Köp bredvid det språk du avser att köpa.

Om du tidigare har köpt till språk som har försvunnit efter t.ex. en ominstallation av appen, så hämtar du dessa under Tidigare köp inuti appen.

Efter att du har klickat på Köp ombeds du bekräfta ditt köp genom att ange lösenordet till ditt Apple-ID.

Utökat tangentbord

Oribi Writer erbjuder ett utökat tangentbord som gör det möjligt att välja typsnitt och storlek, justera text samt andra formateringsmöjligheter som fet, kursiv och understruken text.