Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Varför en tillgänglighetsredogörelse?

Även om vi inte är en offentlig myndighet, strävar vi för våra användares bästa att följa EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Tillgänglighet för oribi.se

Oribi AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur oribi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från oribi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1 arbetsdag.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du inte kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det då vi inte är en offentlig förvaltning, men du är välkommen att kontakta oss direkt med förslag på förbättring.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Uppläsning

Funktionen Lyssna på oribi.se drivs av tjänsten ReadIT, skapad av Insipio. Användarguide för hur tjänsten fungerar går att läsa på Insipios hemsida.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av oribi.se.

Webbplatsen publicerades den 25 februari 2020.

När uppdaterades redogörelsen senast?

Senast uppdaterad 23 september 2020.