Hoppa till innehåll

Oribi föddes 2001

Vår drivkraft ligger i att skapa smarta, datorbaserade rättstavningslösningar och språkstöd främst för personer med läs- och skrivsvårigheter.

↓ Vår filosofi

Historia

Oribi började för ca. 20 år sedan utveckla ett svenskt rättstavningsprogram som kunde rätta grava felstavningar och lättförväxlade ord som andra vanliga program inte kunde lösa. Sedan dess har vi fortsatt utveckla fler program som ger dig med specifika behov olika sortens skriv- och språkstöd.

Vår grundfilosofi är att våra rättstavningsprogram inte ska störa användaren i själva skrivprocessen i form av felmarkeringar, utan hjälpa användaren att fokusera på sin text genom att texten rättas i efterhand. Programmen ger även ett pedagogiskt stöd genom att du vid användning får reflektera över din stavning. Detta innebär att kompensation och inlärning går hand i hand.

Oribis program kan med fördel användas redan i det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna, då de inte bara kompenserar vid läs- och skrivsvårigheter utan även är utmärkta verktyg för språk-, läs- och skrivutveckling för alla. Detta både när du har svenska eller ett annat språk som modersmål.

Det är denna unika, samlade kompetens av programmerare, lingvister, webbdesigners och logopeder som gör våra program slagkraftiga och populära!

I Sverige använder en övervägande majoritet av alla skolor ett flertal av våra program och de brukas även flitigt inom högskolevärlden och arbetslivet.

Hos Oribi förenas kunskaper om läs- och skrivsvårigheter med avancerade matematiska algoritmer och ett användarvänligt gränssnitt. Det är denna unika, samlade kompetens av programmerare, lingvister, webbdesigners och logopeder som gör våra program slagkraftiga och populära!

Medarbetare

Oribi består av ett väl sammansvetsat team utspritt i både Sverige och Tyskland.

Anders Holtsberg

Algoritmutveckling

Anett Seeker

Datalingvist / Utveckling av språkmotor

Carl-Martin Hellberg

Utveckling av Glosboken & Uttalsarkivet

Caroline Willners

Lingvist / Utveckling av språkmotor

Mathias Wahlqvist

Utveckling front-end

Fredrik Kohlberg

fredrik@oribi.se
Kundansvarig

Henrik Karlsson

henrik@oribi.se
VD / Utveckling Windows

Henrik Nilsson

Webbansvarig / Teknisk support

Jennie Eisle

jennie@oribi.se
Avtals- och marknadsansvarig / Ekonomi

Johan Kristell

Utveckling back-end

Johanna Kristensson

Logoped / Språk-, läs- och skrivutvecklare

John Rack

Forskning

Nils Lockean

Projektledning / Utveckling front-end