Hoppa till innehåll

Våra produkter med talsyntes

En talsyntes (ofta även text-till-tal eller TTS från engelskans Text to speech) kan omvandla text till ljud för att underlätta både skrivning och läsning för användaren. Talsyntes kan hjälpa både dig som har svårt att läsa och skriva samt dig som vill utveckla ditt skrivande. Att lyssna på text kan frigöra energi som annars går åt till att avkoda och förstå.

Värdet av en bra talsyntes

  • En talsyntes kan kompensera för en begränsad avkodningsförmåga och en nedsatt läshastighet som ofta ses vid t.ex. dyslexi.
  • Talsyntes hjälper dig få text uppläst så att både tid och energi frigörs och fokus kan läggas på att förstå innehållet.
  • Använd talsyntesens “skriveko” som ett skrivstöd medan du skriver och få återkoppling på hur du skriver. Skriveko är när det senaste ordet eller meningen läses upp omedelbart efter tryck på mellanslagstangenten. Då kan du lätt höra om du skrev “busen” när du menade att skriva “bussen”. Talsyntesen blir således en slags rättstavningshjälp.
  • Alla personer, oavsett läsförmåga, kan ha nytta av talsyntes för att lyssna igenom text man har skrivit. Det kan var en uppsats, en jobbansökan eller ett blogginlägg. Ofta får du “syn” på formuleringar och fel du har gjort som du inte hade upptäckt om du bara läst igenom texten själv.
  • Talsyntes finns på väldigt många olika språk och kan därför vara ett smart verktyg vid inlärning av ett nytt språk, t.ex. engelska, tyska, spanska eller franska, då du hör hur olika ord ska uttalas.
  • De flesta talsyntesprogram innehåller även en bokstavsljudningsfunktion som är bra i den första läs- och skrivutvecklingen samt vid läs- och skrivsvårigheter. Vid varje tangenttryckning ljudas bokstaven som trycks ner, vilket riktar uppmärksamheten mot att orden även har en form utöver ett innehåll.
  • Personer med andra modersmål kan använda talsyntes för att få texter upplästa på just sitt modersmål.
  • Nyanlända personer kan använda den svenska talsyntesen för att höra hur svenska ord låter och på så sätt komma snabbare in i det svenska språket.
  • Nyanlända elever kan lyssna på hur svenska ord låter genom att få dem upplästa och på detta sätt ges ytterligare en väg in i det svenska språket.

Hittar du inte det du söker?

Du kan alltid gå till supportsidan för att få hjälp eller se samtliga produkter i översikten.