Hoppa till innehåll

Manual för C-PEN Connect

Manual / Manual för C-PEN Connect

C-PEN Connect är en handhållen Bluetooth text-skanner/digital highlighter med vilken tryckt text enkelt skannas in till dator/smartphone/platta.
För att Connect ska fungera så krävs att den är ansluten till en värd-enhet som har C-PEN Connect-appen installerad.
För att installera C-PEN Connect-appen, gå till www.cpen.com/connect

C-PEN Connects delar och knappar

 1. Kameraskydd.
 2. C-Pen enhet.
 3. Indikator-LED.
 4. USB-port för laddning.
 5. Av/På-knapp.
 6. Återställningsknapp (reset), endast för nödläge.
 7. Funktionsknapp, används för inställd funktion.
 8. Indikator, skall peka på texten man skannar.
 9. Skann-trigger, skannbelysning som tänds när skanning sker.

Anslut Connect till värd-enhet

 • Ladda ner och installera appen via länk ovan.
 • Starta appen och följ instruktionerna i appen.

OBS, vid första anslutning/parning, se till att endast ha en (1) C-Pen Connect igång i närområdet.

LED-indikator

C-PEN Connect ha en multi-färgs LED som indikerar olika läge operation.

Inställningar för auto-avstängning och strömsparläge finns i appen.

Strömlägen

C-PEN Connect har tre (3) olika strömläge; PÅ, STRÖMSPAR, AV

 • När AV, tryck på AV/PÅ-knappen 5 sekunder för att starta.
 • När PÅ , tryck på AV/PÅ-knappen 5 sekunder för att stänga av.
 • När PÅ, tryck kort på AV/PÅ-knappen för att ändra till STÖMSPAR.
 • När i STÖMSPAR tryck kort på AV/PÅ-knappen för att ändra till PÅ.

Det är också möjligt att ställa in automatisk avstängning och strömsparläge.Dessa inställningar finns i appen.

Säkerhetsföreskrifter för batteri
LITHIUMBATTERIET ÄR FARLIGT. FÖRSÖK ATT DEMONTERA BATTERIET ÄR INTE TILLÅTET. OM DU DEMONTERAR ELLER BYTER UT BATTERIET, FINNS RISK FÖR EXPLOSION. ATT KASTA DET I ELD KAN OCKSÅ ORSAKA EN EXPLOSION. HÅLL BATTERIET OCH C-PEN CONNECT TORR OCH BORTA FRÅN VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA FÖR ATT UNDVIKA KORTSLUTNING AV ELEKTRONISKA KRETSAR. ANVÄNDA INTE BATTERIET NÄR DET ÄR SKADAT, DEFORMERAT, MISSFÄRGAT, ÖVERHETTAT ELLER AVGER LUKT/ODÖR. DENNA PRODUKT BÖR ANVÄNDAS MED FÖRIKTIGHET I TROPISKA REGIONER. OM DU HAR FRÅGOR OM HUR DU ANVÄNDER
C-PEN CONNECT, KONTAKTA VÅR TEKNISKA SUPPORT FÖR HJÄLP.

BATTERI-underhåll och allmän försiktighet

Batteri-kapaciteten kan försämras med tiden. För att optimera batteriets prestanda: • Ladda batteriet INNAN det är helt tomt.

 • Utsätt inte batteriet för värme längre än nodvändigt (över 30°C anses varmt).
 • Koppla loss laddaren så snart som möjligt efter att batteriet är full-laddat.
 • Lämna INTE produkt oladdad då batteriet kan ta skada av detta.
 • OM PRODUKTEN INTE ANVÄNDS UNDER EN LÄNGRE TID SÅ SÄKERSTÄLL ATT BATTERIET LADDAS ÅTMINSTONE VAR TREDJE MÅNAD.

Teknisk specification

 • Bluetooth 4.0
 • Laddbart Li-Ion batteri 600mAh
 • Fontstorlek 6,5-24 pt
 • Max skannhastighet 12 cm/s
 • Vikt 42g
 • Dimensioner 124x29x15 mm
 • OCR-språk CN,DK,DE,EN,FR,IT, NL,NO,RU,SE,SP

Innehåll i lådan

 • C-PEN Connect / BT10
 • USB-kabel
 • Snabbguide

Systemkrav

 • iOS 10 / Android 5