Hoppa till innehåll

Manual för Oribi Speak som Word-tillägg

Manual / Manual för Oribi Speak som Word-tillägg

Oribi Speak är ett tillägg till Microsoft Word. Oribi Speak som Word-tillägg består av talsyntesröster på många olika språk. Text som markeras eller som du sätter din markör framför kan läsas upp med Oribi Speak. Oribi Speak innehåller även en flerspråkig ordbok. 

Installation

Oribi Speak installeras via Microsoft Store inuti Word under Infoga > Tillägg. Sök efter Oribi Speak under fliken Store och klicka på Lägg till.  En organisation (t.ex. en kommun) kan även göra en domänutskjutning av tillägg till alla organisationens användare. Se denna guide för mer information. 

Starta Oribi Speak

Oribi Speak startas genom att du klickar på den gröna Oribi Speak-ikonen som ligger under menyfliken Start. Om du inte ser ikonen kan du behöva klicka på knappen Fler alternativ längst bort till höger i verktygsmenyn för att komma åt den. Du kan behöva logga in med ditt Microsoft-konto för att starta Oribi Speak. När du startar programmet öppnas ett fönster till höger om ditt dokument. 

Uppläsning av text

Det finns många olika röster på flera olika språk, utöver svenska, att välja på i inställningarna. Detta innebär att du kan få uppläsning av ord och text som du markerar eller skriver på antingen engelska, tyska, franska eller något av våra andra språk. Om du dessutom har lokalt installerade röster (så som ibland finns i olika operativsystem) kan Oribi Speak utnyttja dessa också.

Den text du vill få uppläst markerar du med hjälp av musen eller med tangentbordet. Det går även att ställa din markör framför den text du vill få uppläst. Klicka därefter på play-knappen i Oribi Speak-fönstret.
 

Med samma knapp kan du också tillfälligt pausa uppläsningen. 

Vill du stoppa uppläsningen helt klickar du på stoppknappen. För att hoppa fram eller tillbaka en mening i taget klickar du på fram- eller tillbaka-knapparna. 

Språk- och röstval

Ditt aktuella språkval syns överst i Oribi Speaks huvudfönster. Förinstallerade språk är svenska och engelska. Har du i inställningarna angett favoritröster på fler språk kan du snabbt komma åt att ändra språk genom att klicka i språkvalsrutan. Ofta kan Oribi Speak känna av vilket språk din markerade text är skriven på och byter då språk själv med hjälp av den automatiska språkigenkänningen.

Uppläsningshastighet

Under Hastighet ställer du in hur snabbt du vill att Oribi Speak ska läsa upp din text. I Oribi Speaks inställningar kan du dessutom ange en anpassad uppläsningshastighet för olika språk, t.ex. om du vill att den ska läsa något långsammare för engelsk text.

Vill du öka eller sänka uppläsningshastigheten under själva uppläsningen kan du klicka på +- eller – tills du är nöjd med hastigheten. 

Språkigenkänning

Med hjälp av språkigenkänning kan Oribi Speak avgöra vilket språk din text är skriven på och automatiskt välja rätt uppläsningsspråk när du startar uppläsningen. 

Markörmedföljning

Om du slår på markörmedföljningen kommer dina meningar att markeras under uppläsningen, vilket gör det enklare att följa med i texten.

Oribi Speaks ordbok

I Oribi Speak har du tillgång till en svensk ordbok som kan ge ordförklaringar, böjningsformer och exempel på svenska ord samt översättningar av svenska ord till 20 andra språk (albanska, amariska, arabiska, azerbajdzjanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, persiska, ryska, serbiska (kyrilliska), serbiska (latin), somaliska, spanska, sydkurdiska, tigrinska och turkiska).

Skriv in ett ord du vill slå upp i textrutan. Du kan även få upp rätt sökord fastän att du eventuellt skulle stava lite fel.

Oribi Speaks inställningar

Klicka på inställningsknappen för att komma åt Oribi Speaks inställningar.

Röster

Under Röster lägger du till nya språk (utöver svenska och engelska som redan är förinstallerade) och väljer vilken röst för respektive språk du föredrar. Många språk har flera olika röster, både manliga och kvinnliga, att välja mellan. 

Hastighet

Under Hastighet kan du (liksom i huvudfönstret) ställa in önskad uppläsningshastighet. I inställningsfönstret kan du dessutom lägga till en anpassad uppläsningshastighet för respektive språk. 

Språkigenkänning och markörmedföljning

Här kan du slå av och på dessa funktioner. Du kan också välja om du vill att funktionerna ska visas i huvudfönstret. I så fall har du även att slå på/av språkigenkänningen och markörmedföljningen utan att behöva gå in i inställningarna. 

Konto

Under Konto hittar du information kring vilket Microsoft-konto du är inloggad med. 

Språk

Under Språk kan du välja språk för gränssnitt i Oribi Speak (svenska eller engelska). Du kan även här ställa in uppläsningsspråk (vilket du även kan göra i huvudfönstret). 

Om Oribi Speak

Här ges en kort genomgång av Oribi Speak under Kom igång, vilken version som är installerad samt vilka systemkrav som krävs för att Oribi Speak ska fungera.