Hoppa till innehåll

Manual för Mattetecken

Manual / Manual för Mattetecken

Mattetecken för PC

Programmet Mattetecken gör det enklare för dig att skriva många av de specialtecken som används inom matematik och naturvetenskap. Programmet visas som ett separat fönster bredvid ditt dokument och ger dig snabb tillgång till de vanligaste matematiska tecknen som behövs i grundskolan, gymnasiet och högre studier. 

Installation

Dubbelklicka på installationsfilen för att installera Mattetecken. Programmet är ett tillägg till Microsoft Word och lägger sig som en flik i menyfliksområdet med namnet Oribi.

Start av programmet

Starta Mattetecken genom att klicka på fliken Oribi uppe i verktygsfältet. Klicka därefter på ikonen Mattetecken.

Huvudfönster

  • Antal tecken som visas kan ställas in i två nivåer, 20 tecken för grundskolans matematik eller 52 tecken för gymnasiet och högre studier. Med knappen Färre tecken/Fler tecken väljer du vilken vy som ska visas.
  • Med ett enkelt förval kan tecknet skrivas in upphöjt (X2) eller nedsänkt (X2).
  • Med förstoringsglasknapparna kan du förstora och minska huvudfönstret.

Inställningar

  • Visa ram: Med detta förval visas en ram runt ditt tecken i huvudfönstret. Ramen flyttas med tab-tangenten och val av tecknet i ramen kan göras med mellanslagstangenten.
  • Behåll Mattetecken som aktivt program: Med denna knapp förbockad fortsätter Mattetecken vara aktivt även efter att du har skrivit ett tecken. Du kan således använda dig av piltangenterna och stega dig fram i huvudrutan och infoga tecken med mellanslagstangenten. Om knappen inte är förbockad förblir Word det aktiva programmet efter skrivet tecken.
  • Färg – bakgrund: Under denna knapp kan du ändra färg på huvudfönstret.
  • Färg – ram: Under denna knapp kan du ändra färg på ramen runt ditt valda tecken.
  • Återställ: Under denna knapp återställer du till ursprungsinställningarna.

Programmet är utvecklat av Oribi. Skicka gärna synpunkter och frågor till info@oribi.se.

Produktionsstöd har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se).


Mattetecken för Google Dokument och Microsoft Word

Programmet Mattetecken gör det enklare för dig att skriva många av de specialtecken, som används inom matematik och naturvetenskap, i webbaserade ordbehandlare så som Google Dokument och Microsoft Word. Programmet visas som ett fönster bredvid ditt dokument och ger dig snabb tillgång till de vanligaste matematiska tecknen som behövs i grundskolan, gymnasiet och högre studier.

Installation (Google Dokument)

Mattetecken för Google Dokument är ett s.k. tillägg till webbaserade ordbehandlare. I Google Dokument hämtas tillägg i verktygsfältet under fliken Tillägg > Hämta tillägg. Sök efter ”Mattetecken” och klicka på Installera.

Installation (Microsoft Word)

Mattetecken för Word fungerar i Word Online samt Word för Windows, macOS och iPad. Installera Mattetecken genom att öppna ett Word-dokument och gå till Infoga > Tillägg > Store och sök på ”Mattetecken”.

Starta

Mattetecken startas efter installation genom att klicka på Tillägg > Mattetecken > Start. Programmet lägger sig som ett fönster bredvid ditt dokument och ger dig snabb åtkomst till olika tecken. Tecknen kan infogas med direkt klick med muspekaren eller med hjälp av att stega dig fram med piltangenterna och infoga med hjälp av Enter-knappen.

Val i huvudfönstret

Visa olika antal tecken
Med knappen Fler/Färre tecken bestämmer du vilka slags tecken som ska visas. Du kan välja mellan en enkel och en avancerad vy med 20 tecken för grundskolans matematik eller 52 tecken för gymnasiet och högre studier.

Skriva upphöjt och nedsänkt tecken
Genom att klicka in något av valen Upphöjt och Nedsänkt kan du skriva tecken upphöjda/nedsänkta.

Inställningar i Microsoft Word

För att hitta Matteteckens olika inställningsmöjligheter klickar du på knappen Inställningar i nedre kanten av programfönstret.

Inställningar i Google Dokument

För att hitta Matteteckens olika inställningsmöjligheter klickar du på knappen Inställningar i nedre kanten av programfönstret.

Utseende
Med förvalet Visa skugga på aktiv knapp visas en tydligare markering (skuggning och ram) på den teckenknapp som du trycker ner.

I Mattetecken kan du även byta bakgrundsfärg och ändra typsnitt i programfönstret till vilket du föredrar bäst.

Beteende
Med förvalet Behåll fokus i Mattetecken när tecken har infogats förbockat kan du välja om du vill styra Mattetecken med tangentbordet. När denna ruta är förbockad behålls nämligen Mattetecken som aktivt program. Du kan nu stega dig fram till olika tecken med hjälp av piltangenterna och därefter infoga valt tecken med Enter på tangentbordet.

Om detta förval inte är förbockat infogar du enstaka tecken med hjälp av muspekaren och du kan därefter direkt infoga andra tecken med hjälp av tangentbordet i ditt dokument.

Programmet är utvecklat av Oribi, www.oribi.se. Skicka gärna synpunkter och ev frågor till info@oribi.se.

Produktionsstöd har erhållits av Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se.