Hoppa till innehåll

Manual för SpellRight för Word Online

Manual / Manual för SpellRight för Word Online

SpellRight är ett tillägg (eng. add-in) till Word Online som rättar stavfel och grammatikfel i engelsk text. Programmet är framför allt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med fördel användas av alla personer som behöver hjälp med stavning och språkstöd.

Starta SpellRight

SpellRight börjar kontrollera texten från insättningspunkten. Du rättar din text med SpellRight efter att du har skrivit färdigt. Starta SpellRight genom att klicka på Start i verktygsmenyn. Klicka därefter på SpellRight. SpellRight öppnar sig som en ruta till höger om ditt dokument.

SpellRight går nu systematiskt igenom din text. SpellRight kommer att stanna både på ord som är felstavade eller lättförväxlade beroende på vilket sammanhang orden står i.

Använda SpellRight

SpellRight för Word Online är för tillfället i beta-version och tanken är att det ska fungera precis som våra tillägg för Google Dokument. För djupare info om hur tillägget fungerar, följ lathunden eller manualen för SpellRight för Google Dokument.

Observera att vissa funktioner som finns i SpellRight för Google Dokument ännu inte finns tillgängliga i SpellRight för Word Online.

Skillnader mellan Word Online och Google Dokument-versioner

I SpellRight för Word Online sparas dina inställningar lokalt i din webbläsare medan Google Dokument-versionen synkar inställningar mellan dina enheter. Denna funktion kommer till SpellRight för Word Online i framtiden.

SpellRight för Google Dokument kan översätta ordförslag på andra språk än svenska, danska, tyska, norska och finska via Google Translate, vilket Word Online-versionen inte klarar av i dagsläget.

SpellRight för Google Dokument innehåller även en ordbok som kommer i en framtida version av SpellRight för Word Online.

Tack för att du visar intresse för SpellRight för Word Online!

Streckkod SpellRight Online
CE-märkning