Hoppa till innehåll

Manual för SpellRight för Google Dokument

Manual / Manual för SpellRight för Google Dokument

SpellRight för Google Dokument i korthet

SpellRight är ett tillägg (eng. add-on) till Google Dokument som rättar stavfel och grammatikfel när du skriver på engelska som ditt andraspråk. Programmet är framförallt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med fördel användas av alla personer som behöver hjälp med stavning och språkstöd på engelska. SpellRight upptäcker och varnar för många stav- och språkfel som det befintliga systemets språkkontroll inte hittar. SpellRight kan rätta grava stavfel, som enaf (enough), djöni (journey) och chrafs (giraffes) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, som meat och meet.

Ett enkelt grammatik- och uttrycksstöd rättar upp många fel, t.ex. She eat an apple (She eats an apple). Många ”svengelska” fel rättas som She is interested of football (She is interested in football).

Allmänt om tillägg

Tillägg till Google Dokument hämtas från Chrome Web Store via menyvalet Tillägg – Hämta tillägg inuti Google Dokument. Tillägg är en del av Oribis strategi för stavningskontroll av text som en molnettjänst. Detta innebär att SpellRight för Google Dokument är operativsystemsoberoende. Det går med andra ord bra att använda SpellRight på olika utrustningar som PC, Mac, Chromebook och lärplatta (t.ex. iPad eller Android). SpellRight kan även användas i olika webbläsare, t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Safari och Firefox. För att komma åt tjänsten krävs uppkoppling mot Internet. Wifi-uppkoppling rekommenderas framför en mobil uppkoppling (3G/4G) för en snabbare svarstid. Tillägg som installeras är kopplade till ditt Googlekonto. Detta innebär att du som inloggad har tillgång till dina installerade tillägg även om du byter utrustning mellan användningarna.

Om lärplattor och tillägg

När det gäller lärplattor fungerar SpellRight i webbläsarappar (t.ex. Safari eller Chrome) i det s.k. skrivbordsläget. Du kan ändå alltid skriva i mobilläget, men om du ska kunna komma åt dina tillägg i Google Dokument behöver du växla över till skrivbordsläget. Specialskrivna appar, för t.ex. ordbehandling, kan inte hantera tillägg. Däremot går det bra att skriva text i en annan app, kopiera texten till Google Dokument i webbläsaren och därefter rätta den med SpellRight. Du kan välja att skriva din text direkt i Google Dokument- eller Google Drive-appen. Detta fungerar även offline. När du sedan vill kontrollera din text behöver du synka ditt dokument med en wifi-uppkoppling och växla över till en webbläsare och skrivbordsläget.

Kontroll av text

SpellRight börjar kontrollera texten från insättningspunkten (textmarkören). Starta SpellRight genom att klicka på menyvalet Tillägg. Klicka därefter på SpellRight och Starta.

När du har startat SpellRight öppnar sig en ruta till höger om dokumentet. I rutan presenteras olika rättningsförslag.

De vanligaste meddelandena

Här följer en förklaring av de vanligaste meddelandena i SpellRight-rutan.

1. Ordet finns inte i din ordlista

Detta meddelande presenteras när du har skrivit något som inte finns i den ordlista du arbetar med. SpellRight presenterar oftast ett ordförslag (ibland flera om de bedöms som lika troliga). I många fall räcker det med att få ett enda förslag till rättning, men vill du ändå se fler rättningsförslag klickar du på knappen Fler förslag. Direkt till höger står en översättning till orden, vilket hjälper dig att avgöra om förslaget är det rätta. För att välja ett ord klickar du på Ändra. Presenteras flera förslag behöver du först markera ordet och därefter klicka på Ändra.

2. Lättförväxlat ord

Detta meddelande presenteras om du skriver ett ord som SpellRight anser är lättförväxlat med ett annat ord. SpellRight stannar för att du ska kunna kontrollera ditt val. Detta meddelande är inte självklart ett felmeddelande eftersom det kan visas även om texten är rättstavad. Om du vill ändra ditt val klickar du på önskat ord och därefter på Ändra.

3. Grammatik

Detta meddelande visas när SpellRight anser att det gjorts ett fel som inte handlar om stavning, utan om ordföljd, böjningar, fel i uttryck eller meningsbyggnad.

4. Skriv ihop och Skriv isär

SpellRight kan upptäcka många ord, som felaktigt har skrivits isär och omvänt, ord som felaktigt har skrivits ihop. Gör du sådana fel, stannar SpellRight och visar antingen meddelandet Skriv ihop eller Skriv isär.

SpellRights huvudfönster

Här förklaras vad knapparna i SpellRights huvudfönster har för funktion.

Ändra

För att välja ett ord, markera det och klicka på knappen Ändra eller dubbelklicka på ordet direkt i fönstret. På en lärplatta använder du dig endast av Ändra.

Fler förslag

SpellRight visar normalt ett till två ord som första förslag till rättning. Vill du se fler förslag klickar du på knappen Fler förslag. När det inte finns fler förslag gråmarkeras knappen.

Nästa

Gå vidare till nästa ställe i texten genom att klicka på Nästa. Detta t.ex. om SpellRight stannar på ett ord som inte behöver åtgärdas. Du kan också klicka på Nästa om du redan har SpellRight-rutan öppen och vill påbörja din rättning från insättningspunkten.

Ångra

Klicka på Ångra för att gå tillbaka till det senast rättade stället i texten.

Lär in

Om du skrivit ett ord som är nytt för SpellRight och du vill att programmet ska lära sig det, klickar du på Lär in. Detta kan t.ex. vara ett namn eller ett annat ord som inte finns i SpellRights ordlista. Du kan sedan redigera din egen ordlista under Inställningar – Egen ordlista.

Melrosegate is a major street in York.

Varna inte

SpellRight varnar ibland för lättförväxlade ord även om man själv har skrivit rätt – detta som en säkerhetsåtgärd, som beskrivs under rubriken De vanligaste meddelandena – Lättförväxlat ord. Om du vet med dig att du aldrig gör fel på t.ex. meet och meat och tycker att det är irriterande att SpellRight ber om en extra kontroll, kan du stänga av den varningen. Detta genom att klicka på knappen Varna inte. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen när användaren stavningskontrollerar sin text. Detta kan sedan återställas under Inställningar – Varna inte.

Ordbok

Spell Right innehåller även en svensk-engelsk/engelsk-svensk ordbok som nås längst ner i huvudfönstret. Genom att klicka på ordboksfliken kommer du åt ordboken. I ordboken kan du söka på olika ord och få ordförklarningar, synonymer samt exempelmeningar på hur ordet kan användas. Ordboken tar även hänsyn till olika felstavningar. Skriv in önskat ord, alternativt klicka på ett ord i rättningsrutan och klicka på sökknappen. Ordboken kan aktiveras/avaktiveras i SpellRights inställningsruta.

Inställningar

Du kan göra personliga inställningar i SpellRight genom att klicka på menyvalet Tillägg – Inställningar. Från Inställningar kan du ändra storlek på ordlista, välja rättningsalternativ samt redigera inställningar du själv gjort via SpellRights huvudfönster.

Allmänt

I inställningarnas huvudfönster görs allmänna inställningar för SpellRight.

Ordlista

Här markerar du vilken ordlista du vill arbeta med: StorMellan eller Liten. Ordlistan Mellan är grundinställningen i programmet. Den lilla ordlistan innehåller ca 11.000 ord, den mellanstora ca 40.000 ord och den stora ca 110.000 ord. Arbetar du med den lilla ordlistan får du inte upp de lite mer ovanliga orden som rättningsförslag – rättningen blir enklare, vilket kan passa om man har ett begränsat ordförråd. Tycker du att den lilla listan ger för begränsade rättningsförslag ändrar du istället till Mellan eller Stor ordlista.

Beteende

Stanna på lättförväxlade ord

Med denna ruta förkryssad kommer SpellRight stanna om du t.ex. skriver ordet witch eller meet (se vidare i manualen under De vanligaste meddelandena – Lättförväxlat ord). Observera att SpellRight med denna inställning kan komma att stanna även om du har stavat rätt. Ibland kan SpellRight dock avgöra utifrån sammanhanget om en lättförväxlad stavning är rätt. Tycker du att SpellRight stannar för ofta på ord du faktiskt gör rätt på, kan du även klicka på knappen Varna inte i huvudfönstret. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen för ett specifikt ord.

Kontrollera mellanslag och skiljetecken

Här väljer du om SpellRight ska bry sig om t.ex. ett överflödigt mellanslag och reagera om du skrivit både frågetecken och punkt efter varandra. Utför enkel grammatikkontroll Här bestäms huruvida SpellRight ska reagera på många vanliga grammatikfel som är typiska för personer med svenska som modersmål, t.ex. I am interested of football som ska vara I am interested in football. Observera att du kan behöva aktivera rättstavningskontrollen två gånger om den grammatiska konstruktionen också innehåller stavfel, eftersom SpellRight inte kan rätta alla fel parallellt.

Visa exempelmeningar

Här väljer du om du vill få exempelmeningar presenterade för att kunna göra ett säkrare val. Denna inställning fungerar emellertid endast när English – English används, dvs. när du skriver på engelska som ditt modersmål och vill få rättningsförslagen presenterade på engelska utan översättning (se Inställningar – Språk – Ordförslag).

Aktivera ordbok

Här väljer du om du vill aktivera SpellRights svensk-engelsk/engelsk-svenska ordbok i SpellRights rättningsfönster. Ordboken ger dig översättningar, definitioner och exempel av olika ord.

Typ av engelska

Här väljer du arbetsspråk: Brittisk engelska eller Amerikansk engelska. Brittisk engelska är SpellRights grundinställning. Med den inställningen kommer SpellRight att stanna t.ex. på den amerikanska stavningen color och föreslå dess brittiska motsvarighet, colour. Det omvända gäller förstås om du valt amerikansk engelska. SpellRight kan också visa språkspecifika betydelser av ord. Exempel: med brittisk engelska som valt språk ger ordet whale förklaringarna valfånga val, men med amerikansk engelska valfånga valklå upp.

Språk (language)

Ordförslag

Här väljer du vilka språk SpellRight ska översätta de engelska ordförslagen till. Grundinställningen är English – svenska, även danska, norska, tyska och finska finns om man har något av dessa modersmål. Med hjälp av Googles egen översättningstjänst finns ytterligare kombinationer (på drygt 90 språk) tillgängliga på beroende på vilket modersmål man har. Tänk emellertid på att översättningen ibland kan vara felaktig beroende på hur Google översätter ordet.

Menyval och knappar

Här väljer du vilket språk som ska gälla för menyval och knapptexter. Grundinställningen som är att knapptexter och meddelandetexter visas på svenska.

Egen ordlista

Här kan du redigera ordlistan över egna ord och fraser. Ord som är tillagda genom Lär in i SpellRights huvudfönster hamnar också här. Du kan även skriva in ord och fraser direkt i denna ruta. Skriv ett ord eller fras per rad.

Varna inte

Vill du att SpellRight ska låta bli att stanna på ett visst ord eller fras redigeras det i denna lista. Alternativt kan du klicka på Varna inte i SpellRights huvudfönster när det aktuella ordet dyker upp under pågående rättning. Du kan annars skriva in ord och fraser direkt i denna ruta. Skriv ett ord eller fras per rad.

Din licens

Här hittar du information om din SpellRight-licens.

Om

För att få information om SpellRight för Google Dokument klickar du på Om. Här visas allmän information om tillägget såsom versionsnummer. Här kan du även få hjälp att använda SpellRight samt hämta SpellRights användarmanual.

Uppdatering

SpellRight behöver inte uppdateras. Den version av stavningskontrollen som körs är alltid den senaste.

Systemkrav

För att SpellRight för Google Dokument ska fungera krävs:

● Internetuppkoppling, då SpellRight för Google Dokument är en s.k. molnettjänst.
● En wifi-uppkoppling ger en snabbare svarstid jämfört med en mobil uppkoppling via 3G/4G.
● SpellRight fungerar inte alltid optimalt med vissa äldre versioner av webbläsare. Om du får problem med att starta SpellRight, kontrollera att din webbläsare är uppdaterad till en ny version.

Avinstallation

För att avinstallera SpellRight klickar du på menyvalet Tillägg – Hantera tillägg. I fönstret som öppnas klickar du på Hantera och därefter på Ta bort.

Licensvillkor och support

SpellRight är ett registrerat varumärke och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Support kring SpellRight för Google Dokument ges av oss på Oribi, telefon 046-32 30 12 eller per e-post support@oribi.se.

Streckkod SpellRight Online
CE-märkning