Hoppa till innehåll

Manual för Stava Rex som Word-tillägg

Manual / Manual för Stava Rex som Word-tillägg

Stava Rex är ett tillägg till Word. Stava Rex rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex kan rätta grava fel, som asusigera (associera) och kusku (tjugosju) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t.ex. gått och gott genom att visa orden i exempelmeningar där betydelsen framgår.

Ett enkelt grammatik- och uttrycksstöd rättar upp många fel, t.ex. ”Han tillhör en av de bästa” (Han är en av de bästa eller Han tillhör de bästa). Stava Rex kan också upptäcka och rätta många slags språkfel som är vanliga bland personer som har svenska som andraspråk, t.ex. ”Han skriver en brev”. Man kan välja mellan att arbeta med en mindre ordlista (ca 200.000 ordformer) eller en större (ca 500.000 ordformer).

Programmet är framför allt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med fördel användas av alla personer som emellanåt behöver hjälp med stavning och språkstöd.

Installation

Tillägg till Word för Microsoft 365 kan installeras genom att i Word klicka på Infoga > Tillägg i verktygsmenyn. Sök på Stava Rex i sökrutan och klicka på Lägg till

Tillägg kan även installeras för en hel domän (t.ex skol- och/eller arbetsdomän) av en IT-administratör. När det gäller installation av tillägg i Word-appen för iPad måste tillägget emellertid läggas till manuellt via Infoga-knappen. 

Använda Stava Rex

Stava Rex börjar kontrollera texten från insättningspunkten. Du rättar din text med Stava Rex efter att du har skrivit färdigt. Stava Rex ligger som en ikon under fliken Start i verktygsmenyn. När du klickar på ikonen öppnar sig Stava Rex som en ruta till höger om ditt dokument.

Stava Rex går nu systematiskt igenom din text. Stava Rex kommer att stanna både på ord som är felstavade eller lättförväxlade beroende på vilket sammanhang orden står i.

Talsyntes

Till höger om varje ord och exempelmening finns en högtalarikon. Genom att klicka på denna kan du få ordet eller exempelmeningen uppläst med din enhets inbyggda talsyntes. 

De vanligaste meddelandena

Här följer en förklaring av de vanligaste meddelandena i Stava Rex-rutan.

1. Ordet finns inte i din ordlista

Detta meddelande presenteras när du skrivit något som inte finns i den ordlista du arbetar med. Stava Rex presenterar oftast ett till två förslag. I många fall räcker det med att få ett enda förslag till rättning från Stava Rex, men vill du ändå se fler rättningsförslag klickar du på knappen Fler förslag. För att ändra ditt ord dubbelklickar du på ordet eller så markerar du ordet och klickar därefter på knappen Ändra.

Asusijera fritt!

2. Lättförväxlat ord

Detta meddelande presenteras om du skriver ett ord som Stava Rex anser är lättförväxlat med ett annat ord, t.ex. släkt och släckt. Stava Rex stannar för att du ska kunna kontrollera ditt val. Detta meddelande är inte självklart ett felmeddelande eftersom det kan visas även om texten är rättstavad. Med hjälp av exempelmeningar kan du avgöra om ditt ord är rättstavat i just detta sammanhang. Om du vill ändra ditt val klickar du på önskat ord i meningen och därefter på Ändra.

Jag har släkt i köket. 

3. Grammatik och uttryck

Detta meddelande visas när Stava Rex anser att det gjorts ett fel som inte handlar om stavning, utan om ordföljd, meningsbyggnad eller fel i uttryck.

Jag bor i en grön hus

4. Skriv ihop och Skriv isär

Stava Rex kan upptäcka många ord, som felaktigt har skrivits isär och omvänt, ord som felaktigt har skrivits ihop. Gör du sådana fel, stannar Stava Rex och visar antingen meddelandet Skriv ihop eller Skriv isär.

Vilken bild kvalitet! Jag varit i Buenosaires

Stava Rex huvudfönster

Här förklaras vad knapparna i Stava Rex huvudfönster har för funktion. Observera att plus-knappen kan ha två funktioner (Varna inte samt Lär in) beroende på vad Stava Rex har varnat för. 

Ändra

För att välja ett ord, markera det och klicka på knappen Ändra eller dubbelklicka på ordet direkt i fönstret. På en lärplatta använder du dig endast av Ändra.

Fler förslag

Stava Rex visar normalt ett till två ord som första förslag till rättning. Vill du se fler förslag klickar du på knappen Fler förslag. När det inte finns fler förslag gråmarkeras knappen.

 

 

Nästa

Gå vidare till nästa ställe i texten genom att klicka på Nästa. Detta t.ex. om Stava Rex stannar på ett ord som inte behöver åtgärdas. Du kan också klicka på Nästa om du redan har Stava Rex-rutan öppen och vill påbörja din rättning från insättningspunkten.

Ångra

Klicka på Ångra för att gå tillbaka och ångra det senaste rättade ordet i texten.

Varna inte

Stava Rex varnar ibland för lättförväxlade ord även om man själv har skrivit rätt – detta som en säkerhetsåtgärd, som beskrivs under rubriken De vanligaste meddelandena – Lättförväxlat ord. Om du vet med dig att du aldrig gör fel på släkt och släckt och tycker att det är irriterande att Stava Rex ber om en extra kontroll, kan du stänga av den varningen. Detta genom att klicka på knappen Varna inte som du hittar genom plus-knappen i menyn. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen när användaren stavningskontrollerar sin text. Detta kan sedan återställas under Inställningar – Varna inte.

Lär in

Om du skrivit ett ord som är nytt för Stava Rex och du vill att programmet ska lära sig det, klickar du på Lär in genom plus-knappen. Detta kan t.ex. vara ett namn eller ett annat om som inte finns i ordlistan. Du kan sedan redigera din egen ordlista under Inställningar – Egen ordlista.

Ordbok

I Stava Rex har du tillgång till en svensk ordbok som kan ge ordförklaringar, böjningsformer och exempel på svenska samt översättningar av ord till 20 andra språk (albanska, amariska, arabiska, azerbajdzjanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, persiska, ryska, serbiska (kyrilliska), serbiska (latin), somaliska, spanska, sydkurdiska, tigrinska och turkiska). 

Öppna ordboken genom att klicka på ordboksikonen längst ner i Stava Rex-rutan. Du kan söka på ett ord genom att skriva in det i sökfönstret. Du kan även få upp rätt sökord fastän att du eventuellt skulle stava lite fel. Med språkväljaren bredvid sökfältet kan du dessutom välja att översätta ordet. Genom att klicka på högtalarsymbolen i ordboken kan du få det svenska ordet uppläst.

Inställningar

Du kan göra vissa personliga inställningar i Stava Rex genom att klicka Inställningar. Från Inställningar kan du ändra storlek på ordlista, välja rättningsalternativ samt redigera inställningar du själv gjort via Stava Rex huvudfönster.

Allmänt

Stanna på lättförväxlade ord 

Med denna ruta förkryssad kommer Stava Rex stanna om du t.ex. skriver ordet gått eller släkt (se vidare i manualen under De vanligaste meddelandena – Lättförväxlat ord). Observera att Stava Rex med denna inställning kan komma att stanna även om du har stavat rätt. Ibland kan Stava Rex dock avgöra utifrån sammanhanget om en lättförväxlad stavning är rätt. Tycker du att Stava Rex stannar för ofta på ord du faktiskt gör rätt på, kan du även klicka på knappen Varna inte i huvudfönstret. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen för ett specifikt ord.

Kontrollera mellanslag och skiljetecken

Här väljer du om Stava Rex ska bry sig om t.ex. ett överflödigt mellanslag och reagera om du skrivit både frågetecken och punkt efter varandra.

Utför enkel grammatikkontroll

Här bestäms huruvida Stava Rex ska reagera på vanliga grammatikfel. Felen kan vara av flera slag, t.ex. ordföljdsfel eller sammanblandning av flera uttryck. Vissa grammatikfel är sådana som främst görs av personer som har annat modersmål än svenska, t.ex. fel artikel som en/ett. Observera att du kan behöva aktivera rättstavningskontrollen två gånger om den grammatiska konstruktionen även innehåller stavfel, eftersom Stava Rex inte kan rätta alla fel samtidigt.

Storlek på ordlista

Här markerar du vilken ordlista du vill arbeta med: Stor eller Liten. Den stora ordlistan är grundinställningen i programmet. Den lilla ordlistan innehåller ca 200.000 ord och den stora ca 500.000. Arbetar du med den lilla ordlistan får du inte upp de lite mer ovanliga orden som rättningsförslag – rättningen blir enklare, vilket kan passa om man har ett begränsat ordförråd. Tycker du att den lilla listan ger för begränsade rättningsförslag ändrar du istället till den större ordlistan.

Egen ordlista

Här kan du redigera ordlistan över egna ord och fraser. Ord som är tillagda genom Lär in i Stava Rex huvudfönster hamnar också här. Du kan även skriva in ord och fraser direkt i denna ruta. Skriv ett ord eller fras per rad. För att ta bort ett ord klickar du på krysset i hörnet av ordet. 

Varna inte

Vill du att Stava Rex ska låta bli att stanna på ett visst ord eller fras redigeras det i denna lista. Alternativt kan du klicka på Varna inte i Stava Rex huvudfönster när det aktuella ordet dyker upp under pågående rättning. Ordet hamnar då i denna ordlista. Du kan annars skriva in ord och fraser direkt i denna ruta. Skriv ett ord eller fras per rad. För att ta bort ett ord klickar du på krysset i hörnet av ordet. 

Licens

Här visar vilken licens av Stava Rex du har. 

Konto

Här visas vilket Microsoft-konto som du är inloggad med. Om du vill logga ut dig från Stava Rex kan du göra det här. 

Om Stava Rex

Här visas vilken version av Stava Rex du arbetar med. Du behöver inte uppdatera programmet själv då Stava Rex automatiskt uppdateras till den senaste versionen. Du kan under denna flik även få tillgång till en manual samt länkas vidare till välkomstskärmen. 

Avinstallation

För att avinstallera Stava Rex klickar du på menyvalet Infoga – Mina tillägg. I fönstret som öppnas klickar du på de tre prickarna bredvid Stava Rex och därefter på Ta bort

Licensvillkor och support

Stava Rex är ett registrerat varumärke och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Support kring Stava Rex som Word-tillägg ges av oss på Oribi, telefon 046-32 30 12 eller per e-post på support@oribi.se.

Streckkod Stava Rex Online
CE-märkning