Hoppa till innehåll

Manual för Stava Rex för Word Online

Manual / Manual för Stava Rex för Word Online

Stava Rex är ett tillägg (eng. add-in) till Word Online som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Programmet är framför allt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med fördel användas av alla personer som behöver hjälp med stavning och språkstöd.

Starta Stava Rex

Stava Rex börjar kontrollera texten från insättningspunkten. Du rättar din text med Stava Rex efter att du har skrivit färdigt. Starta Stava Rex genom att klicka på Start i verktygsmenyn. Klicka därefter på Stava Rex. Stava Rex öppnar sig som en ruta till höger om ditt dokument.

Stava Rex går nu systematiskt igenom din text. Stava Rex kommer att stanna både på ord som är felstavade eller lättförväxlade beroende på vilket sammanhang orden står i.

Använda Stava Rex

Stava Rex för Word Online är för tillfället i beta-version och tanken är att det ska fungera precis som våra tillägg för Google Dokument. För djupare info om hur tillägget fungerar, följ lathunden eller manualen för Stava Rex för Google Dokument.

Observera att vissa funktioner som finns i Stava Rex för Google Dokument ännu inte finns tillgängliga i Stava Rex för Word Online.

Skillnader mellan Word Online och Google Dokument-versioner

I Stava Rex för Word Online sparas dina inställningar lokalt i din webbläsare medan Google Dokument-versionen synkar inställningar mellan dina enheter. Denna funktion kommer till Stava Rex för Word Online i framtiden.

Stava Rex för Google Dokument kan översätta ordförslag via Google Translate, vilket Word Online-versionen inte klarar av i dagsläget.

Tack för att du visar intresse för Stava Rex för Word Online!