Hoppa till innehåll

Manual för Stava Rex för Google Dokument

Manual / Manual för Stava Rex för Google Dokument

Stava Rex för Google Dokument i korthet

Stava Rex är ett tillägg (eng. add-on) till Google Dokument som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Programmet är framför allt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med fördel användas av alla personer som behöver hjälp med stavning och språkstöd. Stava Rex upptäcker och varnar för många stav- och språkfel som det befintliga systemets språkkontroll vanligtvis inte hittar. Stava Rex kan rätta grava stavfel, som asusigera (associera) och kusku (tjugosju) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t.ex. gått och gott.

Ett enkelt grammatik- och uttrycksstöd rättar upp många fel, t.ex. Han tillhör en av de bästa (Han är en av de bästa eller Han tillhör de bästa). Stava Rex kan också upptäcka och rätta många slags språkfel som är vanliga bland personer som har svenska som andraspråk, t.ex. Han skriver en brev.

Allmänt om tillägg

Tillägg till Google Dokument hämtas från Google Chrome Web Store via menyvalet Tillägg – Hämta tillägg inuti Google Dokument. Tillägg är en del av Oribis strategi för stavningskontroll av text som en molnettjänst. Detta innebär att Stava Rex för Google Dokument är operativsystemsoberoende. Det går med andra ord bra att använda Stava Rex på olika utrustningar som PC, Mac, Chromebook och lärplatta (t.ex. iPad eller Android). Stava Rex kan även användas i olika webbläsare, t.ex. Google Chrome, Internet Explorer, Safari och Firefox. För att komma åt tjänsten krävs uppkoppling mot Internet. Wifi-uppkoppling rekommenderas framför en mobil uppkoppling (3G/4G) för en snabbare svarstid. Tillägg som installeras är kopplade till ditt Googlekonto. Detta innebär att du som inloggad har tillgång till dina installerade tillägg även om du byter utrustning mellan användningarna.

Om lärplattor och tillägg

När det gäller lärplattor fungerar Stava Rex i webbläsarappar (t.ex. Safari eller Chrome) i det s.k. skrivbordsläget. Du kan ändå alltid skriva i mobilläget, men om du ska kunna komma åt dina tillägg i Google Dokument behöver du växla över till skrivbordsläget. Specialskrivna appar, för t.ex. ordbehandling, kan inte hantera tillägg. Däremot går det bra att skriva text i en annan app, kopiera texten till Google Dokument i webbläsaren och därefter rätta den med Stava Rex. Du kan välja att skriva din text direkt i Google Dokument- eller Google Drive-appen. Detta fungerar även offline. När du sedan vill kontrollera din text behöver du synka ditt dokument med en wifi-uppkoppling och växla över till en webbläsare och skrivbordsläget.

Kontroll av text

Stava Rex börjar kontrollera texten från insättningspunkten (textmarkören). Starta Stava Rex genom att klicka på menyvalet Tillägg. Klicka därefter på Stava Rex och Starta. När du har startat Stava Rex öppnar sig en ruta till höger om dokumentet. I rutan presenteras olika rättningsförslag.

De vanligaste meddelandena

Här följer en förklaring av de vanligaste meddelandena i Stava Rex-rutan.

1. Ordet finns inte i din ordlista

Detta meddelande presenteras när du skrivit något som inte finns i den ordlista du arbetar med. Stava Rex presenterar oftast ett till två förslag. I många fall räcker det med att få ett enda förslag till rättning från Stava Rex, men vill du ändå se fler rättningsförslag klickar du på knappen Fler förslag. För att ändra ditt ord dubbelklickar du på ordet eller enkelklickar på ordet och därefter på knappen Ändra.

2. Lättförväxlat ord

Detta meddelande presenteras om du skriver ett ord som Stava Rex anser är lättförväxlat med ett annat ord. Stava Rex stannar för att du ska kunna kontrollera ditt val. Detta meddelande är inte självklart ett felmeddelande eftersom det kan visas även om texten är rättstavad. Om du vill ändra ditt val klickar du på önskat ord och därefter på Ändra.

3. Grammatik och uttryck

Detta meddelande visas när Stava Rex anser att det gjorts ett fel som inte handlar om stavning, utan om ordföljd, meningsbyggnad eller fel i uttryck.

4. Skriv ihop och Skriv isär

Stava Rex kan upptäcka många ord, som felaktigt har skrivits isär och omvänt, ord som felaktigt har skrivits ihop. Gör du sådana fel, stannar Stava Rex och visar antingen meddelandet Skriv ihop eller Skriv isär.

Använda Google Översätt för att översätta ordförslagen till ca 90 olika språk

I Stava Rex inställningar kan du välja om du vill få Stava Rex ordförslag översatta till något av Google Översätts ca 90 olika språk. När du rättar din text kommer du att få en översättning av det svenska ordet. Detta är särskilt bra om du skriver på svenska, men har ett annat modersmål. Exempelmeningarna ersätts nu av enstaka ord tillsammans med översättningarna. Tänk på att det är en automatisk översättning genererad av Google. Det är inte säkert att de alltid är korrekta. I expemplet nedan har vi valt spanska som översättningsspråk.

Stava Rex huvudfönster

Här förklaras vad knapparna i Stava Rex huvudfönster har för funktion.

Ändra

För att välja ett ord, markera det och klicka på knappen Ändra eller dubbelklicka på ordet direkt i fönstret. På en lärplatta använder du dig endast av Ändra.

Fler förslag

Stava Rex visar normalt ett till två ord som första förslag till rättning. Vill du se fler förslag klickar du på knappen Fler förslag. När det inte finns fler förslag gråmarkeras knappen.

Nästa

Gå vidare till nästa ställe i texten genom att klicka på Nästa. Detta t.ex. om Stava Rex stannar på ett ord som inte behöver åtgärdas. Du kan också klicka på Nästa om du redan har Stava Rex-rutan öppen och vill påbörja din rättning från insättningspunkten.

Ångra

Klicka på Ångra för att gå tillbaka till det senaste rättade stället i texten.

Lär in

Om du skrivit ett ord som är nytt för Stava Rex och du vill att programmet ska lära sig det, klickar du på Lär in. Detta kan t.ex. vara ett namn. Du kan sedan redigera din egen ordlista under Inställningar – Egen ordlista.

Varna inte

Stava Rex varnar ibland för lättförväxlade ord även om man själv har skrivit rätt – detta som en säkerhetsåtgärd, som beskrivs under rubriken De vanligaste meddelandena – Lättförväxlat ord. Om du vet med dig att du aldrig gör fel på släkt och släckt och tycker att det är irriterande att Stava Rex ber om en extra kontroll, kan du stänga av den varningen. Detta genom att klicka på knappen Varna inte. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen när användaren stavningskontrollerar sin text. Detta kan sedan återställas under Inställningar – Varna inte.

Ordbok

Stava Rex innehåller även en svensk ordbok som nås längst ner i huvudfönstret. Genom att klicka på ordboksfliken kommer du åt ordboken. I ordboken kan du söka på olika svenska ord och få ordförklarningar, synonymer samt exempelmeningar på hur ordet kan användas. Ordboken tar även hänsyn till olika felstavningar. Skriv in önskat ord, alternativt klicka på ett ord i rättningsrutan och klicka på sökknappen. Ordboken kan aktiveras/avaktiveras i Stava Rex inställningsruta.

Inställningar

Du kan göra vissa personliga inställningar i Stava Rex genom att klicka på menyvalet Tillägg – Stava Rex – Inställningar. Från Inställningar kan du ändra storlek på ordlista, välja rättningsalternativ samt redigera inställningar du själv gjort via Stava Rex huvudfönster.

Allmänt

I inställningarnas huvudfönster görs allmänna inställningar för Stava Rex.

Beteende

Stanna på lättförväxlade ord

Med denna ruta förkryssad kommer Stava Rex stanna om du t.ex. skriver ordet gått eller släkt (se vidare i manualen under De vanligaste meddelandena – Lättförväxlat ord). Observera att Stava Rex med denna inställning kan komma att stanna även om du har stavat rätt. Ibland kan Stava Rex dock avgöra utifrån sammanhanget om en lättförväxlad stavning är rätt. Tycker du att Stava Rex stannar för ofta på ord du faktiskt gör rätt på, kan du även klicka på knappen Varna inte i huvudfönstret. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen för ett specifikt ord.

Kontrollera mellanslag och skiljetecken

Här väljer du om Stava Rex ska bry sig om t.ex. ett överflödigt mellanslag och reagera om du skrivit både frågetecken och punkt efter varandra.

Utför enkel grammatikkontroll

Här bestäms huruvida Stava Rex ska reagera på vanliga grammatikfel. Felen kan vara av flera slag, t.ex. ordföljdsfel eller sammanblandning av flera uttryck. Vissa grammatikfel är sådana som främst görs av personer som har annat modersmål än svenska, t.ex. fel artikel som en/ett. Observera att du kan behöva aktivera rättstavningskontrollen två gånger om den grammatiska konstruktionen även innehåller stavfel, eftersom Stava Rex inte kan rätta alla fel samtidigt.

Aktivera ordbok

Med denna ruta förkryssad får du tillgång till en svensk ordbok i Stava Rex rättningsruta.

Ordlista

Här markerar du vilken ordlista du vill arbeta med: Stor eller Liten. Den stora ordlistan är grundinställningen i programmet. Den lilla ordlistan innehåller ca 200.000 ord och den stora ca 500.000. Arbetar du med den lilla ordlistan får du inte upp de lite mer ovanliga orden som rättningsförslag – rättningen blir enklare, vilket kan passa om man har ett begränsat ordförråd. Tycker du att den lilla listan ger för begränsade rättningsförslag ändrar du istället till den större ordlistan.

Egen ordlista

Här kan du redigera ordlistan över egna ord och fraser. Ord som är tillagda genom Lär in i Stava Rex huvudfönster hamnar också här. Du kan även skriva in ord och fraser direkt i denna ruta. Skriv ett ord eller fras per rad.

Varna inte

Vill du att Stava Rex ska låta bli att stanna på ett visst ord eller fras redigeras det i denna lista. Alternativt kan du klicka på Varna inte i Stava Rex huvudfönster när det aktuella ordet dyker upp under pågående rättning. Ordet hamnar då i denna ordlista. Du kan annars skriva in ord och fraser direkt i denna ruta. Skriv ett ord eller fras per rad.

Översättning

Under Översättning kan du välja om du vill ha dina rättningsförslag översatta till ett annat språk med hjälp av Googles egen översättningsfunktion. Tänk på att översättningen ibland kan vara felaktig beroende på hur Google översätter ordet. Välj mellan ca 90 olika språk.

Om

För att få information om Stava Rex för Google Dokument klickar du på Om. Här visas allmän information om tillägget såsom versionsnummer. Här kan du även få hjälp att använda Stava Rex samt hämta Stava Rex användarmanual.

Uppdatering

Stava Rex behöver inte uppdateras manuellt. Den version av stavningskontrollen som körs är alltid den senaste.

Systemkrav

För att Stava Rex för Google Dokument ska fungera krävs: Internetuppkoppling, då Stava Rex för Google Dokument är en s.k. molnettjänst. En wifi-uppkoppling ger en snabbare svarstid jämfört med en mobiluppkoppling via 3G/4G. Stava Rex fungerar inte alltid optimalt med vissa äldre versioner av webbläsare. Om du får problem med att starta Stava Rex, kontrollera att din webbläsare är uppdaterad till en ny version.

Avinstallation

För att avinstallera Stava Rex klickar du på menyvalet Tillägg – Hantera tillägg. I fönstret som öppnas klickar du på Hantera till höger om Stava Rex-ikonen och därefter på Ta bort.

Licensvillkor och support

Stava Rex är ett registrerat varumärke och skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Support kring Stava Rex för Google Dokument ges av oss på Oribi, telefon 046-32 30 12 eller per e-post på support@oribi.se.

Streckkod Stava Rex Online
CE-märkning