Hoppa till innehåll

Manual för Stava Rex för Mac

Manual / Manual för Stava Rex för Mac

Stava Rex för Mac i korthet

Stava Rex för Mac är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex kan användas:

  • Som separat program tillsammans med exempelvis Microsoft Word.
  • via operativsystemets inbyggda stavningskontroll i exempelvis Pages, Safari och Textredigeraren.

För användare som har läs- och skrivsvårigheter rekommenderas Stava Rex som separat program tillsammans med exempelvis Microsoft Word. Med den kombinationen får man det tydligaste och mest nyanserade stödet under rättstavningen.

Tips:
Se vår FAQ (vanliga frågor med svar) om Stava Rex, liksom information om hur man kan uppdatera programmet.

Kom igång snabbt

Installation

  1. Starta Macen.
  2. Ladda hem programmet med den länk som skickades vid köpet, eller via Habitat/Mina Sidor.
  3. Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen.
  4. Följ instruktionerna på skärmen tills installationen är klar.
  5. Stava Rex är nu installerat i mappen Program och vill man att Stava Rex-ikonen skall vara synlig i program-dockan så kan man dra programikonen dit.
  6. Är punkt 5 utförd kan man starta Stava Rex genom att klicka på Stava Rex ikonen i docklisten annars dubbelklickar man på programikonen som finns i mappen

Första gången man startar Stava Rex frågar programmet efter en licensnyckel. Licensnyckeln finns i mailet som skickades ut vid köpet.

Apple kan inte kontrollera om programmet innehåller sabotageprogram.

Får du upp detta felmeddelande så kan du starta installationen enligt dessa instruktioner.

Olika användare, olika inställningar

Stava Rex kan hantera flera olika användare på samma dator med individuella inställningar för hur programmet ska fungera. Varje användares personliga inställningar och ordlistor sparas i den inloggade användarens bibliotek.

Kontroll av text

Stava Rex upptäcker och varnar för många språkfel som inte systemets språkkontroll hittar. Stava Rex kan rätta grava stavfel, som asusigera (associera) och kusku (tjugosju) och hjälper till att skilja mellan lättförväxlade ord, t.ex. gått och gott.”Man kan asusigera till mycket”

Ett enkelt grammatik- och uttrycksstöd rättar upp många fel, t.ex. Han tillhör en av de bästa (Han är en av de bästa eller Han tillhör de bästa). Stava Rex kan också upp- täcka och rätta många slags språkfel som är vanliga bland personer som har svenska som andraspråk, t.ex. Han skriver en brev. Man kan välja mellan att arbeta med en mindre ordlista (ca 200.000 ordformer) eller en större (ca 500.000 ordformer).

Stava Rex för Mac som fristående program

Starta

Starta Stava Rex genom att klicka på Stava Rex-ikonen i docklisten eller dubbelklicka på programikonen som finns i mappen Program. Är programmet startat klickar man på knappen Nästa.

Rättning

Stava Rex börjar kontrollera texten från insättningspunkten (textmarkören). Om insättningspunkten är i slutet av dokumentet, rättas texten från början. Man kan också markera en viss textdel som man vill rätta.

När Stava Rex presenterat sina förslag till rättning, väljer man ord genom att an- tingen dubbelklicka på ordet direkt i förslagslistan, eller markera det och klicka på knappen Ändra.

Inställningar

Genom olika inställningar kan man anpassa Stava Rex efter sina egna behov. Inställningarna nås när Stava Rex är det aktiva programmet. I menyraden kan man klicka på Stava Rex och därefter välja Inställningar. Det går också bra att använda snabbkommandot(kommando + kommatecken).

De vanligaste meddelandena

Här följer en förklaring av de vanligaste meddelandena från Stava Rex. Vi rekommenderar att man ägnar en stund åt att sätta sig in i vad de olika meddelandena betyder.

1. Finns inte i din ordlista

Detta meddelande presenteras, med en röd ikon intill, när man skrivit något som inte finns i den ordlista man arbetar med (läs mer om hur valet av ordlista påverkar under rubriken Mer om ordlistorna).

Här står ordet datoskem, som Stava Rex inte känner igen:”Han köpte en ny datoskem billigt.”

I många fall räcker det med att få ett enda förslag till rättning från Stava Rex, men vill man ändå se fler rättningsförslag klickar man på knappen Fler förslag. Då kommer ett förslag i taget att dyka upp. Vilka förslagen är beror på vilken ordlista man arbetar med (mer om detta under rubriken Mer om ordlistorna). I detta fall arbetar vi med den lilla listan och när hela förslagslistan är framklickad, ses följande:”Han köpte en ny datoskem billigt.”

2. Lättförväxlat ord

Detta meddelande presenteras om man skriver ett ord som Stava Rex anser är lättförväxlat med något annat ord. Till vänster om meddelandet ses en blå ikon. Programmet stannar för att be skribenten att kontrollera sitt val. Detta meddelande är inte självklart ett felmeddelande, eftersom det kan visas även om man har skrivit rätt.”Han har släkt i hallen.”

(Observera att detta kan vara korrekt – kanske står hela tjocka släkten i hallen!)

I många fall kommer dock Stava Rex att kunna avgöra om en lättförväxlad stavning är rätt i ett visst sammanhang. Skriver man Kalle är längst i vår släkt, stannar inte Stava Rex på släkt utan bedömer att ordet i detta sammanhang är rätt stavat.

3. Grammatik och uttryck

Detta meddelande visas med en gul ikon intill när Stava Rex anser att man gjort ett fel som inte handlar om stavning, utan om ordföljd, meningsbyggnad eller fel i uttryck. Det som Stava Rex reagerat på markeras i texten och i meddelanderutan ser man förslaget till rättning. Här är ett exempel:”Han tror att han kommer aldrig att klara det.”

4. Skriv ihop och Skriv isär

Stava Rex kan upptäcka många ord, som felaktigt har skrivits isär, t.ex. dess utom och omvänt, ord som felaktigt har skrivits ihop, t.ex. Losangeles. Gör man sådana fel, stannar Stava Rex och visar antingen meddelandet Skriv ihop eller Skriv isär, med en röd och gul ikon intill. Här ses exempel på båda fallen.”Det var gott och dess utom nyttigt.”

”Min farbror bor i Losangeles.”

Vissa ord/uttryck kan finnas både sammanskrivna eller särskrivna, t.ex. för skola och förskola, som betyder olika saker. I många sådana fall presenterar Stava Rex en varning för lättförväxlat, där betydelseskillnaden visas i exempelmeningar:”Kalle har börjat i ny för skola.”

Stava Rex för Mac via operativsystemets inbyggda stavningskontroll

På en Mac-dator kan Stava Rex ersätta den inbyggda stavningskontrollen som finns i operativsystemet. Om du ställer in detta kommer de röda och gröna streck som dyker upp vid felstavningar i olika program som Pages, Safari, Mail och Textredigeraren (dock ej MS Word), att komma från Stava Rex.  Denna stavningskontroll kan man starta via programmets meny under Redigera. Man kan också starta granskningen med snabbkommandot (kommando + kolon).

Använder man systemets stavningskontroll kan man ställa in vilket språk som ska kontrolleras. Standard är Svenska som är Apples stavningskontroll men efter att ha installerat Stava Rex erbjuds också alternativet Svenska (Oribi). För att välja Stava Rex som övergripande stavningskontroll går du in i Systeminställningar > Tangentbord > Text. I rullisten under Stavning väljer du Svenska (Oribi). Högerklickar man på ett felstavat ord kommer förslag från Stava Rex.

Startar man en stavningskontroll presenteras i ett fönster felstavade ord men även förslag till rättstavade ord. Har man valt Svenska (Oribi) kommer förslagen från Stava Rex.

En del ordbehandlingsprogram använder sig inte av systemets stavningskontroll utan har istället en egen stavningskontroll, exempelvis Microsoft Office.

Stava Rex i Pages eller Safari

Stava Rex för Mac, huvudfönster

I detta avsnitt förklaras vad knapparna i Stava Rex huvudfönster har för funktion. Vi utgår från ett exempel på hur huvudfönstret kan se ut när Stava Rex stannat under stavningskontroll med lilla ordlistan aktiv.”Vi såg lejon och skirafer.”

Ändra

För att välja ett ord, markera det och klicka på knappen Ändra – eller dubbelklicka på ordet direkt i fönstret.

Fler förslag

Stava Rex visar normalt 1–2 ord som första förslag till rättning. Vill man se fler förslag, klickar man på knappen Fler förslag. Så här ser det ut när man klickat fram alla förslagen för ordet skirafer i exemplet ovan.”Vi såg lejon och skirafer.”

Nästa

Gå vidare till nästa ställe i texten genom att klicka på knappen Nästa.

Ångra

Gå tillbaka till det senast rättade stället.

Lär in

Om man skrivit ett ord som är nytt för Stava Rex och vill att programmet ska lära sig det, klickar man på Lär in.”Vi har flyttat till Algatan.”

Varna inte

Stava Rex varnar ibland för lättförväxlande ord även om man har skrivit rätt – detta som en säkerhetsåtgärd, som i exemplet Han har släkt i hallen som vi beskrev under rubriken De vanligaste meddelandena .

Om man vet med sig att man aldrig gör fel på släkt och släckt och tycker det är irriterande att Stava Rex ber om en extra kontroll, kan man stänga av den varningen. Det gör man genom att klicka på knappen Varna inte. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen när användaren stavningskontrollerar sin text.

Prata

Markerad text kan läsas upp med talsyntes om sådan finns installerad i datorn – se vidare under rubriken Talsyntes.

Inställningar

Du kan ändra inställningar i Stava Rex genom att klicka på menyraden (Stava Rex/ Inställningar) eller använda snabbkommandot (kommando + kommatecken)

Från inställningar kan du ändra på bl.a. storlek på ordlista, rättningsalternativ och välja olika ordlistor.

Allmänt

Här görs allmänna inställningar för Stava Rex.

Storlek på ordlista

Här markerar man vilken ordlista man vill arbeta med: Liten eller Stor. Observera att Stor är grundinställningen i programmet. Läs mer om ordlistornas egenskaper på Mer om ordlistorna.

Stanna på lättförväxlade ord

Med denna ruta förkryssad, kommer programmet att stanna om man t.ex. skriver ordet gått. I meddelanderutan står det ”Lättförväxlat ord” och undertill visas orden gott och gått i meningar, detta för att man kunna kontrollera att man verkligen valt rätt stavning av ord som låter lika. Observera att Stava Rex med denna inställning kan komma att stanna även om man har stavat rätt. Var också uppmärksam på att Stava Rex ibland kan avgöra utifrån sammanhanget om en lättförväxlad stavning är rätt. I sådana fall – t.ex. Lisa har gått hem igen – stannar inte programmet på gått även om rutan Stanna på lättförväxlade ord är ikryssad.

Tycker man att Stava Rex stannar för ofta på ett ord som man faktiskt gör rätt på, kan man klicka på knappen Varna inte under rättningen. Från och med då stannar inte programmet längre för just den stavningen när användaren stavningskontrollerar sin text.

Kontrollera mellanslag och skiljetecken

Här väljer man om Stava Rex ska bry sig om t.ex. ett överflödigt mellanslag före punkt (Hej, sa Stina .) och reagera om man skrivit både frågetecken och punkt (När kommer du hem?.).

Utför enkel grammatikkontroll

Här bestämmer man huruvida Stava Rex ska reagera på vanliga grammatikfel. Felen kan vara av flera slag, t.ex. ordföljdsfel eller sammanblandning av flera uttryck.
Några exempel som Stava Rex rättar är:

”Jag tror att han ringer inte förrän senare.”
(Jag tror att han inte ringer förrän senare.)
”Hon tillhör en av de bästa.”
(Ska vara antingen Hon är en av de bästa eller Hon tillhör de bästa).
Vissa grammatikfel är sådana som främst görs av personer som har annat modersmål än svenska, t.ex.
”Kalle skriver en brev.”
Även många andra fel av denna typ klarar Stava Rex att rätta.

Vi rekommenderar att denna ruta är ikryssad. Observera att man kan behöva aktivera rättstavningskontrollen två gånger om den grammatiska konstruktionen också innehåller stavfel, eftersom Stava Rex inte kan rätta alla fel samtidigt.

Ordlistor

Under denna flik kan man redigera sina ordlistor. Ord som av misstag hamnat där, kan man ta bort genom att markera ordet i listan och radera. Vill man ändra stavningen på ett ord kan man redigera i listan. Man kan lägga till ord under denna flik genom att på en ny rad skriva in ett nytt ord.

Man kan också använda Klistra in för att lägga till flera ord i listan. Ändringar sparas när man klickar på Spara.

Egen ordlista

Under denna flik kan man redigera sin ordlista över egna ord. Alternativt kan man klicka på Lär in i Stava Rex huvudfönster när det aktuella ordet dyker upp under pågående rättning.

Varna inte

Vill man att Stava Rex ska låta bli att stanna på vissa ord, kan man redigera i denna lista. Alternativt kan man klicka på Varna inte i Stava Rex huvudfönster när det aktuella ordet dyker upp under pågående rättning.

Om Stava Rex

Du kan få information om Stava Rex genom att klicka på menyraden (Stava Rex/ Om Stava Rex). Här visas allmän information om programmet såsom versionsnummer och information om licens.

Mer om ordlistorna

Stava Rex kan arbeta med ordlistor av olika storlek: en större och en mindre.

Den lilla ordlistan innehåller ca 200.000 relativt vanliga ord och namn. Typiska ord från den lilla listan är husetjätteglad och matskedar. (Vi använder här ordet ord, men det är mer korrekt att säga ordformer. Ordformerna gick och gått räknas som tre olika ord i Stava Rex ordlistor.) Arbetar man med den lilla ordlistan, får man inte upp ovanligare ord som rättningsförslag. Om man har ett begränsat ordförråd, kan det vara en fördel – rättningen blir enklare. Samtidigt ska man vara vaksam: om man har ett mer avancerat ordförråd, kommer den lilla listan inte att vara tillräckligt stor.

Den större ordlistan innehåller alla ord i den mindre ordlistan plus ytterligare ca 300.000, alltså sammanlagt ca 500.000. Ord som bara finns i den stora ordlistan är exempelvis sjubbnasalt och schattera.

Rättningsprestandan påverkas av vilken ordlista man använder. Använder man den lilla listan och skriver skatera får man inte ordet schattera som förslag från Stava Rex, eftersom det ordet bara finns i den stora listan. I stället försöker Stava Rex rätta upp skatera till något som finns i den lilla ordlistan. Resultatet blir två förslag, som programmet bedömer som lika troliga: skatorna och skatterna (som presenteras i exempelmeningar). Observera också att olika former av samma ord kan tillhöra olika ordlistor: näsan finns i lilla listan, medan näsorna endast finns i den stora.

Om man jobbar med den lilla listan och upplever att man får dåliga rättningsförslag på ord som man tycker är självklara, kan det därför vara värt att prova att ändra till den större ordlistan. Prova gärna att experimentera med att se hur Stava Rex beteende förändras vid byte av ordlista!

Att använda talsyntes

Stava Rex använder systemets talsyntes och inställningar för talsyntes görs i Systeminställningar > Hjälpmedel > Tal. I Stava Rex finns knappen Prata som läser upp texten i aktivt fönster. Markeras en text är det endast denna text som läses upp.För att aktivera svensk talsyntes gör följande:
1. Gå till Systeminställningar.
2. Välj Hjälpmedel och Tal.
3. Välj svensk röst (exempelvis Alva och Oskar) genom att klicka på Systemröst.


4. Är inte rösterna nedladdade kan man klicka på Systemröst och välja Anpassa… Markera de svenska rösterna och godkänn att systemet laddar ner rösterna. Välj därefter önskad systemröst.

Kortkommandon

När Stava Rex är aktivt kan följande kortkommandon användas.
(kommando + kolon) Starta systemets stavningskontroll.
(kommando + kommatecken) Starta inställningar för Stava Rex.
Pil upp Stegar uppåt i Stava Rex förslagslista.
Pil ner Stegar neråt i Stava Rex förslagslista. Om markerat ord är sista ordet i förslagslistan presenteras ännu ett förslag (motsvarar knappen Fler förslag).
Enter Markerat ord i dokumentet ersätts med ord från förslagslistan (motsvarar knappen Ändra).
Högerpil Gå till nästa rättningsställe i texten (motsvarar knappen Nästa).

Systemkrav

För att Stava Rex ska fungera krävs:
• Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senare,
• minst 8 Mb ledigt arbetsminne,
• minst 20 Mb ledigt hårddiskutrymme.

Avinstallation

För att avinstallera Stava Rex ta bort följande filer/mappar:

Släng Stava Rex-ikonen i Programmappen
Stava Rex supportfiler:
/Bibliotek/Application Support. Ta bort StavaRex
Stava Rex rättstavningstjänst (för varje användare på datorn):
Dator/<Hårddisk>/Användare/<användare nn>/Bibliotek/Services. Ta bort filen OribiSwedishSpell.service
Stava Rex uppstartsfil (för varje användare på datorn):
Dator/<Hårddisk>/Användare/<användare nn>/Bibliotek/LaunchAgents. Släng filen se.oribi.OribiSwedishSpell.plist
Stava Rex inställningar (för varje användare på datorn)
Dator/<Hårddisk>/Användare/<användare nn>/Bibliotek/Preferences. Ta bort filen se.oribi.OribiSwedishSpell.plist
Egna ord och varna inte (för varje användare på datorn):
Dator/<Hårddisk>/Användare/<användare nn>/Bibliotek//Spelling. Ta bort filerna sv_OR och oribiNoWarning_sv

Licensvillkor och support

Stava Rex är ett registrerat varumärke och programmet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Det är olagligt och straffbart att kopiera programmet av annat skäl än för att göra en egen säkerhetskopia.

Support kring Stava Rex ges av våra återförsäljare eller av oss på Oribi i Lund, telefon 046-32 30 12 eller per e-post: support@oribi.se.

Streckkod Stava Rex Mac
CE-märkning