Hoppa till innehåll
Rityta 1

Ett unikt program för uttalsundervisningen inom svenska som andraspråk

30 dagar gratis tillgång för alla nya konton

Vad är Uttalsarkivet?

Uttalsarkivet är programmet där alla som vill jobba med uttalet ska kunna hitta lämpliga övningar på rätt nivå. Det är fullspäckat med ljudfiler, charmiga illustrationer och visuella markörer som gör det roligt och enkelt att träna på uttalet, både för nybörjaren och för den som redan pratar flytande svenska.

Vad erbjuder Uttalsarkivet?

Undervisning och träning

I Uttalsarkivet finns verktyg både för gemensamma genomgångar och för indviduellt anpassad träning, som kan utföras var som helst.

Lätta och svåra övningar

Övningarna är uppbyggda med progression genom olika moment och med möjlighet att välja svårighetsgrad i många av uppgifterna.

Mängder av ljudfiler

Träna på att t ex särskilja ljud, uppfatta betoning i ord och meningar, och befäst det hela genom eftersägningar. Allt är inspelat med levande röster.

Visuella modeller

Uttalsarkivets modeller för svenskans vokalljud och betoningsmönster ger visuellt stöd och underlättar förståelsen av svenskt uttal.

Språkljud och basprosodi

Träna på vokal- och konsonantljud och på att betona ord och förlänga ljud på rätt sätt, så att den som lyssnar lätt kan förstå vad som sägs.

Lättillgängligt material

Uttalsmarkörer, ljudfiler och rikligt med illustrationer gör att det finns övningar för alla, oavsett läsförmåga eller svenskt ordförråd. Inga förkunskaper krävs.