Hoppa till innehåll

Manual för ExamReader

ExamReader är framtagen för att fungera som ett läsverktyg med målet att göra dig till en självständig läsare. Oavsett om du behöver studera inför ett prov, göra läxorna eller bara vill läsa din favoritroman hoppas vi att denna produkt gör att läsandet inte blir lika utmanande och därmed roligare.
Denna guide ger dig en kort översikt av enheten och bör hjälpa dig komma igång. För mer detaljerad information, besök C-PENs internetguide.

Lådans innehåll

 • ExamReader
 • Bärfodral
 • USB-kabel
 • Hörlurar
 • Guide
 • Batteriinformationsblad.

Knappar och anslutningar

 1. PÅ- och AV-knapp: För att slå på och stänga av enheten, tryck på strömknappen och håll nedtryckt i 3 s. Tryck kort på knappen för att använda den som avbrytningsfunktion i användargränssnittet.
 2. OK-knapp: När en dialogruta eller alternativlista visas, tryck på denna knapp för att bekräfta åtgärden. Detta är också den knapp som används för att starta läsning i textläsningsläget.
 3. Navigeringsknapp i 4 riktningar: Klicka på knappar för att flytta fokus uppåt, neråt, vänster och höger.
 4. Skann-trigger: Aktiveras automatiskt när pennan får kontakt med pappret. Aktiverar skanning och slår på lampan.
 5. Skärm: Enhetens skärmfönster.
 6. Mikrofon: Används när text läses upp högt. Ljudlös när hörlurar är anslutna.
 7. Högtalare: Används för att spela in röstanteckningar.
 8. Menyknapp: Klicka på denna knapp för att visa snabbmenyn (ungefär som att högerklicka på en PC).
 9. Skanningsfönster: Ramar in den text som ska skannas.
 10. Hörlursuttag: Ett standardhörlursuttag på 3,5 mm. Högtalaren är ljudlös är hörlurarna är anslutna.
 11. Micro-USB: Används vid uppladdning. För att ladda upp, ansluta enheten till en USB-laddare eller till en dators USB-port.
 12. Nollställningsknapp: Genom att trycka på denna knapp nollställs enheten. Det rekommenderas att endast använda denna knapp när enheten inte kan stängas av korrekt.

Kom igång

Klicka och håll strömknappen nedtryckt i ca 3 sekunder. Släpp den sedan. Om skärmen inte börjar lysa, ladda batteriet i ca 30 minuter och prova igen. Första gången enheten används kommer en guide att hjälpa dig med inställningarna. Detta omfattar inställningar för:

 • Uppläst meny (läser upp menyer högt)
 • Menyspråk (gränssnittspråk)
 • Skanningsspråk (språk på den text som ska skannas)
 • Uppläsningsdialekt (vissa språk har stöd för mer än en dialekt)
 • Vänster-/högerhänt (den hand som håller pennan)

Tryck på OK-knappen (# 2 i Knapparna och anslutningar) för att bekräfta valet och gå vidare till nästa inställning i guiden.

Det går att manuellt starta guiden när du vill köra den igen. Gå till Inställningar, bläddra ner till Starta guiden och klicka på knappen OK för att bekräfta.

När inställningarna har angetts, välj ”Textläsare” överst i huvudmenyn och klicka på knappen OK. Ett tomt fönster visas. Nu är du redo att skanna och få texten uppläst för dig. Klicka på knappen OK för att få texten uppläst för dig så många gånger du vill. Alternativt kan du klicka på knappen Meny för att nå tillgängliga alternativ.

Så skannar man

Titta på framsidan av denna guide för att se hur man ska hålla pennan. För bästa skanningsresultat ska pennan hållas nästan rakt uppåt. Kontrollera så att inga knappar förutom Skanningsutlösare används under skanningar. Pennan skannar en (1) linje åt gången. Linjen i fråga måste vara centrerad mellan de två vita stiften på framsidan. Skanningens start- och slutpunkter ligger i linje med kanten av det transparenta fönstret. När skanningsutlösaren kommer i kontakt med pappret börjar skannern att lysa. Börja röra pennan rakt längs textraden i stadig takt, undvik att stoppa, rotera inte pennan, och håll texten i linje mellan stiften. Vänster-/högerhandsinställningen måste vara korrekt, däremot går det att skanna både från vänster till höger och från höger till vänster närsomhelst.
Skanna denna rad från vänster till höger.
Skanna denna rad från höger till vänster.
För mer information, se internetguiden.

Textläsarens inställningar

Det finns ganska många inställningar och alternativ i textläsningsläget. För att komma åt dessa, klicka på knappen Meny i textläsarläget.

Rensa fönstret används för att rensa allt innehåll du har skannat. Klicka på knappen OK för att rensa fönstret.

Adderingsläge bestämmer huruvida en ny textrad ska läggas till efter den föregående eller ersätta den. Att ersätta är ett bra alternativ om man bara skannar enstaka ord eller fraser. Addering är ett bättre alternativ om du vill lyssna på flera rader eller hela stycken.

Automatisk uppläsning bestämmer om varje skannad rad ska läsas upp automatiskt eller manuellt Om denna inställning är inaktiverad måste du klicka på knappen ”OK” för att lyssna på den senaste skanningen. Det är praktiskt om man vill skanna flera rader innan man lyssnar på texten.

Skanningsspråk används för att välja språk som ska skannas. Detta anger också uppläsningsrösten hos text-till-tal-funktionen.

Läsinställningar gör att du kan välja röst i fall valt språk stöder flera.

Uppläsningsfördröjning lägger till en fördröjning mellan slutet av skanningen och när uppläsningen av texten börjar.

Hastighets- och volyminställningar anger läshastighet samt högtalar-/hörlursvolym.

Ord-paus lägger till extrapauser mellan ord för att göra läsningen ännu långsammare.

Kommaterings-paus lägger till extrapauser när punkter förekommer.

Använd vänster och höger navigeringsknapp för att ändra inställningarna.

Textläsningskontroller

I textläsningsläget, använd navigeringsknappen med 4 knappar för att navigera igenom den inskannade texten och använd knappen OK för att få texten att läsas upp (igen) högt.
Skanna några textrader. För att lyssna från start till slut, flytta markören överst i texten med navigeringsknapparna och klicka på knappen OK för att höra den läsas upp.
När texten håller på att läsas upp, klicka på knappen OK för att starta/avsluta uppläsningen.
Medan textuppläsning pågår markeras de ord som håller på att läsas upp. Detta lägger till det visuella sinnet till upplevelsen.
När ingen läsning pågår kan ordmarkören flyttas manuellt med navigeringsknapparna. För att zooma in och lyssna på enskilda ord, klicka och håll knappen OK nertryckt i >1 sekund.

Teknisk specifikation

Se internetguiden för information om språkstöd, uppgraderingar, batteri etc.

Underhåll och försiktighetsåtgärder gällande batteriet

Första gången ExamReader används behöver batteriet inte laddas upp.
Batteriets kapacitet minskar över tid.
Gör följande för att optimera batteriets livslängd:

 • Denna typ av batteri har inget ”minne”. Det bästa är att ladda upp regelbundet från t ex 20-50 % till 90-95 %.
 • Utsätt inte batteriet för värme (över 30° C) längre än nödvändigt.
 • Koppla från laddaren när batteriet är fulladdat.
 • Låt inte batteriet laddas ur helt eftersom det kan skada batteriet.
 • ÄVEN OM ENHETEN INTE ANVÄNDS UNDER EN LÄNGRE PERIOD REKOMMENDERAS DET ATT LADDA UPP BATTERIET MINST VAR TREDJE MÅNAD.