Hoppa till innehåll

Betydelsen av att stava rätt

Att kunna stava rätt har för många mer betydelse än man kan tro. Och att dessutom kunna författa en text självständigt utan att någon annan hjälper till att rätta kan vara viktigt för både självkänslan och självförtroendet i många situationer.

Det kan handla om att våga uttrycka sig obehindrat i text i många olika sammanhang som t.ex. i sociala medier, i en jobbansökan, i en uppsats eller i ett mejl utan att känna att man inte vågar använda vissa svårstavade ord. Vid dyslexi är det dessutom vanligt att även s.k. “enkla” ord felstavas, då man ofta har svårt med dubbelteckning, likalydande vokaler (som å/o, e/ä) och ljud som kan stavas på olika sätt (som sje-, tje-, och j-ljudet). Dessutom är det lätt att bokstäver förväxlas och utelämnas inuti ord.

Att skriva på engelska kan ställa till det ytterligare då många ord inte alls stavas som de låter. Vissa språkljud överensstämmer inte heller med de som finns i svenska språket.

Exempel på vanliga felstavningar på svenska och engelska

  • Lättförväxlade ord: busen/bussen, gott/gått, they’re/their/there, witch/which
  • Grava stavfel: asusigera (associera), schenrelt (generellt), jelp (hjälp), djörni (journey), klos

Hur vi hjälper dig att stava rätt

Oribis rättstavningsprogram hjälper dig att stava rätt bättre och mer precist än några andra rättstavningsprogram. Genom våra unika exempelmeningar får du även hjälp med lättförväxlade ord då du får dem i ett sammanhang. Detta sammanhang hjälper dig att avgöra om din stavning är korrekt. Programmet stannar även vid gravt felstavade ord och ger rättningsförslag där andra rättstavningsprogram går bet. Vår engelska stavningskontroll ger dig dessutom svenska översättningar vilket ytterligare förenklar val av rättningsförslag.

Våra program finns för väldigt många olika plattformar som Windows, Mac, Google Docs och iPad, vilket innebär att du kan få hjälp nästan var som helst du väljer att skriva. Oribis rättstavningsprogram finns i dagsläget på svenska, engelska, tyska och danska.

Vilket program hjälper dig att stava rätt?