Hoppa till innehåll

Integritetspolicy för Oribi Speak

Senast uppdaterad 10 augusti 2021.

Denna integritetspolicy beskriver hur användardata hanteras i Oribi Speak.

Kortfattat

Oribi Speak kräver att användaren är inloggad vid användning. Texten som användaren får uppläst skickas till oss för syntetisering men sparas inte på våra servrar och kan inte spåras tilllbaka till användaren.

Läs mer om Oribi Speak »

1. Vad gör vi med din information?

När du installerar Oribi Speak, så beviljar du oss tillgång till texten du skriver och markerar i din webbläsare under tiden Oribi Speak är aktiverat. Texten du vill ha uppläst skickas över en krypterad anslutning (https) till en server där den blir syntetiserad och sedan tillbakaskickad till din webbläsare i form av en mp3-fil som Oribi Speak sedan spelar upp.

Om du har aktiverat ordprediktionen i Oribi Speak kommer programmet även skicka den text du skriver över en krypterad anslutning till vår server för att kunna ge dig förslag medan du skriver.

När du använder OCR-funktionen i Oribi Speak tas en skärmdump på den aktiva fliken, som beskärs till det område du har markerat, och som sedan skickas iväg till en tredjepartstjänst (OCR.space) som konverterar bilden till text. Därefter konverteras texten till ljud på samma sätt som beskrivs ovan.

Vi sparar aldrig din text på servern. När texten har syntetiserats och skickats tillbaka tas den genast bort. Servern tar heller aldrig emot personlig information om dig, utan känner endast till texten du vill ha uppläst.

När du skriver i ett lösenordsfält (ett HTML-element där type-attributet är satt till “password”) så slutar Oribi Speak att lyssna och har således ingen aning om vad du skriver.

Om du använder en licensnyckel för att låsa upp Oribi Speak kommer vi skicka denna, tillsammans med din e-postadress, till vår hemsida för verifiering.

2. Samtycke

Hur får ni mitt samtycke?

När Oribi Speak installeras, blir den som installerar ombedd att godkänna våra villkor innan programmet kan användas. Om du bestämmer dig för att köpa en licensnyckel kommer vi eventuellt behöva få mer information, beroende på omständigheterna kring ditt köp.

Hur tar jag tillbaka mitt samtycke?

Om du ångrar dig efter att du givit ditt godkännande kan du dra tillbaka ditt samtycke genom dessa steg:

Google

  1. Gå till Appar med kontoåtkomst i dina Google-kontoinställningar.
  2. Leta upp och klicka på tillägget.
  3. Klicka på Ta bort åtkomst.

Microsoft

  1. Gå till Appar och tjänster som du har beviljat åtkomst i dina Microsoft-kontoinställningar.
  2. Leta upp och klicka på tillägget.
  3. Klicka på Ta bort åtkomst.

3. Utlämnande

Vi kan komma att lämna ut din personliga information om det finns rättsliga skäl att göra så eller om du bryter mot våra användarvillkor.

4. Google & Microsoft

Oribi Speak för webbläsaren (Chrome / Edge)

Oribi Speak för Chrome laddas ned från Chrome Web Store och Oribi Speak för Edge laddas ned på Microsoft Store. Källkoden sparas sedan på din enhet. När du använder Googles eller Microsofts tjänster godkänner du även deras användarvillkor.

Oribi Speak för Microsoft Word

Tillägget Oribi Speak i Word laddas ned från Microsofts marknadsplats AppSource som i sin tur laddar in källkoden från en av våra serverleverantörer. När du använder Microsofts tjänster godkänner du även deras användarvillkor.

5. Tredjepartstjänster

Vanligtvis brukar de tredjepartsleverantörer vi använder endast samla in, använda och lämna ut information i den mån som det är nödvändigt för att kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller åt oss.

Däremot finns det tredjepartsleverantörer, som t.ex. betalningstjänster och andra transaktionsföretag, som har sina egna sekretessbestämmelser när det gäller den information som vi behöver tillhandahålla till dem för dina köprelaterade transaktioner. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicy så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer.

Kom särskilt ihåg att vissa leverantörer kan vara belägna i, eller ha faciliteter som har en annan jurisdiktion, än du eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar en tredjeparts tjänsteleverantörs tjänster, kan din information bli föremål för lagstiftningen i den jurisdiktion där den tjänsteleverantören eller dess anläggningar är belägna.

Om du till exempel befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway i USA kan din personliga information, som används för att slutföra transaktionen, vara föremål för offentliggörande enligt amerikansk lagstiftning, inklusive patriotlagen (Patriot Act). När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjeparts webbplats eller ansökan, regleras inte längre av denna sekretesspolicy eller våra användarvillkor för webbplatsen.

Länkar

När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för sekretesspraxis för andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretessutlåtanden.

6. Begränsad användning av personlig eller känslig användardata

Som tilläggsutvecklare är vi skyldiga att begära tillgång till så få behörigheter som möjligt och berätta för våra användare exakt vad vi gör med all samlad användardata.

Tillåten användning

Vi begär endast de behörigheter som krävs för att Oribi Speak ska fungera korrekt. Användarens e-postadress kommer att användas för licensvalidering och kommer endast att delas i klartext med oss ​​när du använder en licensnyckel som köpts via Oribi Web Store. För att ge text-till-tal och OCR-stöd behöver Oribi Speak tillgång till webbplatsinnehållet i användarens aktuella aktiva flik. Inget webbplatsinnehåll skickas till våra servrar eller lagras av oss på något sätt.

Tillåten överföring

Vi kommer aldrig att överföra användardata till andra om inte överföringen är (a) nödvändig för att förbättra tillägget, (b) för att följa gällande lagar, (c) om det är nödvändigt för säkerhetsändamål (till exempel för att undersöka missbruk); eller, (d) som en del av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar.

Förbjuden marknadsföring

Vi får aldrig använda eller överföra användardata för att visa användare personaliserade, omriktade eller intressebaserade annonser.

Förbjuden tillgång till användardata

Vi tillåter inte människor att läsa insamlad användardata om inte:

  • Vi får användarens samtycke till att läsa specifika data (till exempel för teknisk support)
  • Det är nödvändigt av säkerhetsskäl (till exempel för att utreda missbruk)
  • För att följa gällande lagar
  • Det aggregeras och anonymiseras och används endast för interna operationer (till exempel rapportering av aggregerad statistik i en intern instrumentpanel)

7. Säkerhet

För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är otillbörligt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört.

Lagring

Tilläggens inställningar lagras på din enhet och/eller på Googles/Microsofts servrar genom API:et chrome.storage. Endast du har tillgång till dina sparade inställningar.

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de visas på hemsidan.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, var god kontakta oss på support@oribi.se, eller brevledes genom vanlig post på:

Oribi AB
Bredgatan 2
222 21 Lund