Hoppa till innehåll

Integritetspolicy för Oribi Writer

Senast uppdaterad 23 juni 2021.

Denna integritetspolicy beskriver hur användardata hanteras i Oribi Writer.

Kortfattat

Oribi Writer kräver ingen inloggning och användaren är således anonym. Användarens inställningar sparas lokalt på användarens iPad och kan endast ses av användaren.

Läs mer om Oribi Writer »

Vad gör vi med din information?

När du installerar Oribi Writer eller Oribi Writer Edu, så beviljar du oss tillgång till innehållet i det dokument du för närvarande redigerar.

Vi behöver åtkomst till ditt nuvarande dokument för att kunna kontrollera stavningen. Texten du vill kontrollera skickas över en krypterad anslutning (https) till en av våra servrar. Ingen text lagras på våra servrar och det enda som loggas är olika typer av vanliga felstavningar som våra användare gör. Detta för att kunna förbättra funktionaliteten i vår språkmotor.

Samtycke

Hur får ni mitt samtycke?

När du installerar appen har du gett ditt samtycke.

Hur tar jag tillbaka mitt samtycke?

Du tar tillbaka ditt samtycke genom att avinstallera appen.

Utlämnande

Vi kan komma att lämna ut din personliga information om det finns rättsliga skäl att göra så eller om du bryter mot våra användarvillkor.

Säkerhet

För att skydda din personliga information tar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att det inte är otillbörligt förlorat, missbrukat, åtkomligt, avslöjat, ändrat eller förstört.

Lagring

Appens inställningar och dokument lagras lokalt på din iPad. Endast du har tillgång till den lagrade informationen.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy, så läs igenom den ofta. Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de visas på hemsidan. Om företaget förvärvas eller sammanslås med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller ta bort personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, var god kontakta oss på support@oribi.se, eller brevledes genom vanlig post på:

Oribi AB
Bredgatan 2
222 21 Lund